Úloha č. 1

Kedy bola dokončená stavba budovy školy?

A
B
C
D

A: 24.1.1999

B: 1.1.1952

C: 1.2.1952

D: 1.2.1902

Úloha č. 2

V ktorom roku bola zariadená počítačová učebňa?

A
B
C
D

A: 1999

B: 1990

C: 2000

D: 2008

Úloha č. 3

Podľa akej významnej osobnosti je pomenovaná naša škola?

A
B
C
D

A: Amos Kemenský

B: Ján Amos Kameňský

C: Ján Amos Komenský

D: Ján Komenský


Úloha č. 4

Koľko zamestnancov má školská jedáleň

A
B
C
D

A: 12

B: 4

C: 6

D: 19

Úloha č. 5

Ktorá pani učiteľka učí slovenský jazyk a dejepis?

A
B
C
D

A: P .uč. Reichlová

B: P. uč. Mendrošová

C: P. uč. Slivková

D: P. uč. Mužilová

Úloha č. 6

Ako sa volá riaditeľ/ka tejto školy?

A
B
C
D

A: Barnabáš Tkáč

B: Monika Dudinská

C: Viera Kicová

D: Ivan Śikorský