Úloha č. 1

Kedy bola dokončená stavba budovy školy?

A
B
C
D

A: 24.1.1999

B: 1.2.1952

C: 1.1.1952

D: 1.2.1902

Úloha č. 2

V ktorom roku bola zariadená počítačová učebňa?

A
B
C
D

A: 2008

B: 1999

C: 1990

D: 2000

Úloha č. 3

Podľa akej významnej osobnosti je pomenovaná naša škola?

A
B
C
D

A: Amos Kemenský

B: Ján Komenský

C: Ján Amos Kameňský

D: Ján Amos Komenský


Úloha č. 4

Koľko zamestnancov má školská jedáleň

A
B
C
D

A: 6

B: 12

C: 19

D: 4

Úloha č. 5

Ktorá pani učiteľka učí slovenský jazyk a dejepis?

A
B
C
D

A: P. uč. Slivková

B: P .uč. Reichlová

C: P. uč. Mendrošová

D: P. uč. Mužilová

Úloha č. 6

Ako sa volá riaditeľ/ka tejto školy?

A
B
C
D

A: Barnabáš Tkáč

B: Monika Dudinská

C: Viera Kicová

D: Ivan Śikorský