Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Rhôna

C: Loira

D: Garonne

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Aarhus

B: Edinburgh

C: Bergen

D: Rovaniemi

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Malmö

B: Oulu

C: Göteborg

D: Uppsala


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Lomond

B: Saimaa

C: Loch Neagh

D: Loch Ness

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 2

D: 1

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Dnester

B: Nemen

C: Daugava

D: Severn


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Litva

C: Lotyšsko

D: Bielorusko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Kyjev

B: Ľvov

C: Sevastopoľ

D: Charkov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Ardeny

B: Vogézy

C: Grampiány

D: Škandinávske vrchy


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Gent

C: Glasgow

D: Bristol

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Írsko

B: Belgicko

C: Holandsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Brusel

B: Haag

C: Rotterdam

D: Antverpy


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Írsko

C: Veľká Británia

D: Francúzsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Južné Osetsko

B: Podnestersko

C: Kaliningrad

D: Abcházsko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Fínsko

C: Švédsko

D: Estónsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Haiti

B: Sumatra

C: Madagaskar

D: Nová Kaledónia

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: kráľovstvo

B: republika

C: kniežatstvo

D: sultanát

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Litovci

C: Bielorusi

D: Poliaci


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: protestantská

B: pravoslávna

C: gréckokatolícka

D: rímskokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: horľavá bridlica

B: koks

C: čierne uhlie

D: hnedé uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Glasgow

B: Riga

C: Cardiff

D: Aarhus

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Loira

B: Mása

C: Rýn

D: Seina

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Vättern

B: Čudské jazero

C: Saimaa

D: Vänern


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Turku

C: Tampere

D: Oulu

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Severn

B: Daugava

C: Nemen

D: Dneper

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Manchester

B: Liverpool

C: Bristol

D: Sheffield


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Dánsko

C: Nórsko

D: Švédsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Penninské vrchy

B: Grampiány

C: Ardeny

D: Kambrické vrchy

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 3

D: 4


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Kaunas

B: Tartu

C: Uppsala

D: Turku

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Holandsko

C: Francúzsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Írsko

C: Estónsko

D: Dánsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: dreva

B: vína

C: jantáru

D: ocele

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Moldavsko

C: Ukrajina

D: Bielorusko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Holandsko

C: Francúzsko

D: Island


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: protestantská

B: katolícka

C: anglikánska

D: pravoslávna

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Veľká Británia

C: Nórsko

D: Holandsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Amsterdam

B: Brusel

C: Rotterdam

D: Haag


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Fínsko

C: Bielorusko

D: Ukrajina

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: románskej

B: britskej

C: germánskej

D: keltskej