Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Garonne

B: Mása

C: Loira

D: Rhôna

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Edinburgh

B: Bergen

C: Rovaniemi

D: Aarhus

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Oulu

B: Göteborg

C: Uppsala

D: Malmö


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Saimaa

B: Loch Neagh

C: Loch Ness

D: Loch Lomond

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 2

D: 1

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Severn

C: Dnester

D: Nemen


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Litva

C: Bielorusko

D: Lotyšsko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Sevastopoľ

B: Kyjev

C: Ľvov

D: Charkov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Grampiány

B: Škandinávske vrchy

C: Vogézy

D: Ardeny


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Gent

B: Bristol

C: Cardiff

D: Glasgow

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Írsko

C: Holandsko

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Brusel

B: Antverpy

C: Rotterdam

D: Haag


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Francúzsko

C: Švédsko

D: Írsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Abcházsko

B: Južné Osetsko

C: Kaliningrad

D: Podnestersko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Fínsko

C: Nórsko

D: Estónsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Haiti

B: Sumatra

C: Nová Kaledónia

D: Madagaskar

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: sultanát

D: republika

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Litovci

B: Poliaci

C: Bielorusi

D: Rusi


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: gréckokatolícka

B: rímskokatolícka

C: protestantská

D: pravoslávna

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: koks

B: horľavá bridlica

C: hnedé uhlie

D: čierne uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Riga

C: Glasgow

D: Aarhus

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Rýn

C: Seina

D: Loira

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Vättern

B: Saimaa

C: Vänern

D: Čudské jazero


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Turku

C: Tampere

D: Oulu

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Severn

B: Nemen

C: Dneper

D: Daugava

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Bristol

B: Liverpool

C: Manchester

D: Sheffield


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Dánsko

C: Švédsko

D: Nórsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Penninské vrchy

B: Ardeny

C: Kambrické vrchy

D: Grampiány

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Tartu

B: Uppsala

C: Turku

D: Kaunas

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Veľká Británia

C: Belgicko

D: Holandsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Írsko

C: Švédsko

D: Dánsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: jantáru

B: vína

C: dreva

D: ocele

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Moldavsko

B: Bielorusko

C: Poľsko

D: Ukrajina

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Island

C: Belgicko

D: Holandsko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: pravoslávna

B: katolícka

C: protestantská

D: anglikánska

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Nórsko

C: Holandsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Haag

B: Rotterdam

C: Amsterdam

D: Brusel


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Fínsko

C: Francúzsko

D: Ukrajina

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: germánskej

B: britskej

C: keltskej

D: románskej