Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: latinka

B: cyrilika

C: hieroglyfy

D: klinové

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: piktogramy

D: hlaholika

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: azbuka

B: cyrilika

C: klinové

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: cyrilika

C: piktogramy

D: hieroglyfy

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3000

B: 5500

C: 5000

D: 3500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: klinové

C: hieroglyfy

D: azbuka


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 5000

B: 2000

C: 3500

D: 3000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: hlinené tabuľky

B: papyrus

C: pergamen

D: papier

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Gréci

B: Rimania

C: Sumeri

D: Feničania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Arabi a Peržania

B: Číňania a Peržania

C: Gréci a Rimania

D: Sumeri a Egypťania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: latinku

C: azbuku

D: hláskové písmo

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: cyriliku

B: hlaholiku

C: latinku

D: azbuku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby mohli písať svojim kamarátom

B: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

C: aby ľudia viac čítali

D: aby boli ľudia múdrejší

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z kôry

B: z bambusu

C: z kože

D: z trstiny

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Peržania

B: Sumeri

C: Gréci

D: Egypťania


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: švabach

C: latinka

D: azbuka