Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: latinka

C: hieroglyfy

D: klinové

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: hlaholika

D: piktogramy

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: azbuka

C: klinové

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: piktogramy

C: hieroglyfy

D: cyrilika

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3000

B: 5500

C: 5000

D: 3500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: azbuka

C: klinové

D: hieroglyfy


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 3000

B: 2000

C: 3500

D: 5000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: pergamen

B: hlinené tabuľky

C: papyrus

D: papier

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Gréci

B: Feničania

C: Sumeri

D: Rimania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Gréci a Rimania

B: Číňania a Peržania

C: Arabi a Peržania

D: Sumeri a Egypťania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: azbuku

C: latinku

D: hláskové písmo

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: hlaholiku

B: azbuku

C: latinku

D: cyriliku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby mohli písať svojim kamarátom

B: aby boli ľudia múdrejší

C: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

D: aby ľudia viac čítali

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z kôry

B: z trstiny

C: z kože

D: z bambusu

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Gréci

B: Peržania

C: Sumeri

D: Egypťania


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: latinka

B: azbuka

C: hlaholika

D: švabach