Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: latinka

C: klinové

D: hieroglyfy

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: hlaholika

C: klinové

D: piktogramy

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: azbuka

B: cyrilika

C: klinové

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: cyrilika

C: piktogramy

D: hlaholika

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 5000

B: 3500

C: 5500

D: 3000

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: azbuka

C: hlaholika

D: klinové


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 3500

B: 2000

C: 5000

D: 3000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: papyrus

B: pergamen

C: papier

D: hlinené tabuľky

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Sumeri

B: Gréci

C: Feničania

D: Rimania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Arabi a Peržania

B: Sumeri a Egypťania

C: Číňania a Peržania

D: Gréci a Rimania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: azbuku

B: hláskové písmo

C: latinku

D: hieroglyfy

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: latinku

B: cyriliku

C: azbuku

D: hlaholiku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby ľudia viac čítali

B: aby mohli písať svojim kamarátom

C: aby boli ľudia múdrejší

D: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z trstiny

B: z kôry

C: z kože

D: z bambusu

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Gréci

B: Sumeri

C: Peržania

D: Egypťania


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: švabach

B: latinka

C: azbuka

D: hlaholika