Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: latinka

B: hieroglyfy

C: klinové

D: cyrilika

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: hieroglyfy

C: piktogramy

D: hlaholika

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: azbuka

B: cyrilika

C: klinové

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: hlaholika

C: piktogramy

D: hieroglyfy

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3500

B: 3000

C: 5500

D: 5000

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: azbuka

B: hieroglyfy

C: klinové

D: hlaholika


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 5000

B: 3000

C: 2000

D: 3500

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: papyrus

B: pergamen

C: papier

D: hlinené tabuľky

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Sumeri

C: Gréci

D: Feničania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Arabi a Peržania

B: Číňania a Peržania

C: Sumeri a Egypťania

D: Gréci a Rimania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: latinku

C: azbuku

D: hláskové písmo

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: hlaholiku

B: latinku

C: azbuku

D: cyriliku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby boli ľudia múdrejší

B: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

C: aby ľudia viac čítali

D: aby mohli písať svojim kamarátom

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z kože

B: z kôry

C: z trstiny

D: z bambusu

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Sumeri

B: Gréci

C: Egypťania

D: Peržania


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: azbuka

B: latinka

C: hlaholika

D: švabach