Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: latinka

B: klinové

C: hieroglyfy

D: cyrilika

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: hlaholika

D: piktogramy

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: klinové

C: azbuka

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: piktogramy

C: cyrilika

D: hieroglyfy

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 5500

B: 3500

C: 5000

D: 3000

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: azbuka

B: hieroglyfy

C: klinové

D: hlaholika


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 2000

B: 5000

C: 3500

D: 3000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: papier

B: pergamen

C: hlinené tabuľky

D: papyrus

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Feničania

C: Sumeri

D: Gréci


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Arabi a Peržania

B: Sumeri a Egypťania

C: Gréci a Rimania

D: Číňania a Peržania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: latinku

B: hláskové písmo

C: hieroglyfy

D: azbuku

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: latinku

B: azbuku

C: cyriliku

D: hlaholiku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby ľudia viac čítali

B: aby mohli písať svojim kamarátom

C: aby boli ľudia múdrejší

D: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z kože

B: z kôry

C: z trstiny

D: z bambusu

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Peržania

B: Egypťania

C: Gréci

D: Sumeri


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: latinka

B: hlaholika

C: švabach

D: azbuka