Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sval srdca

B: lichobežníkový

C: krajčírsky

D: strmienkový

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sedací

B: stehnový

C: priamy sval

D: lichobežníkový

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: sedací

C: krajčírsky

D: stehnový


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: sedacie

B: žuvacie

C: povrchové

D: mimické svaly

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

B: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

C: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

D: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: medzirebrové svaly

B: prsné svaly

C: priamy sval brucha

D: brušné svaly


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

B: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

C: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

D: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: nadváhu

B: pevnosť

C: silu

D: ohybnosť

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: cvičíme

B: sa pozeráme na videá o cvičení

C: si dáme proteinovú tyčinku

D: po cvičení spíme


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: tuniak, slanina, syr, kapusta

B: mlieko, chlieb, rožky, voda

C: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky

D: mäso, vajcia, červená repa, horalka