Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: hardvér

B: softvér

C: neviem

D: ani jedno

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Windows Media Player

B: Prieskumník

C: Program Tento počítač

D: Internet Explorer

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: nedá sa

B: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

C: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

D: musí sa to naprogramovať


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: prezentácia

B: textový súbor

C: obrázok

D: video

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Madriva

B: FreeBSD

C: Ubuntu

D: Symbian

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Linux

B: Android

C: MacX

D: Windows


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: video

B: grafický

C: textový

D: zvukový

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: názov počítača

B: najmenšia jednotka záznamu informácie

C: položka, ktorá obsahuje adresáre

D: základná jednotka informácie

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Wozniak

B: Steve Jobs

C: Bill Gates

D: Mark Zuckerberg


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows 2000

B: Windows XP

C: Windows 95

D: Windows ME