Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: softvér

B: neviem

C: hardvér

D: ani jedno

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Internet Explorer

B: Prieskumník

C: Windows Media Player

D: Program Tento počítač

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: nedá sa

B: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

C: musí sa to naprogramovať

D: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: video

B: textový súbor

C: prezentácia

D: obrázok

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Madriva

B: Symbian

C: Ubuntu

D: FreeBSD

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: MacX

B: Android

C: Linux

D: Windows


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: textový

B: video

C: zvukový

D: grafický

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: najmenšia jednotka záznamu informácie

B: základná jednotka informácie

C: názov počítača

D: položka, ktorá obsahuje adresáre

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Wozniak

B: Bill Gates

C: Mark Zuckerberg

D: Steve Jobs


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows 95

B: Windows XP

C: Windows ME

D: Windows 2000