Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: ani jedno

B: softvér

C: neviem

D: hardvér

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Program Tento počítač

B: Internet Explorer

C: Windows Media Player

D: Prieskumník

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: musí sa to naprogramovať

B: nedá sa

C: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

D: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: video

B: textový súbor

C: obrázok

D: prezentácia

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Ubuntu

B: Madriva

C: FreeBSD

D: Symbian

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Android

B: MacX

C: Windows

D: Linux


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: video

B: zvukový

C: grafický

D: textový

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: základná jednotka informácie

B: najmenšia jednotka záznamu informácie

C: položka, ktorá obsahuje adresáre

D: názov počítača

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Bill Gates

B: Mark Zuckerberg

C: Steve Jobs

D: Steve Wozniak


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows ME

B: Windows XP

C: Windows 2000

D: Windows 95