Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: softvér

B: ani jedno

C: neviem

D: hardvér

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Internet Explorer

B: Windows Media Player

C: Prieskumník

D: Program Tento počítač

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: musí sa to naprogramovať

B: nedá sa

C: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

D: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: obrázok

B: textový súbor

C: video

D: prezentácia

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: FreeBSD

B: Madriva

C: Ubuntu

D: Symbian

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: MacX

B: Windows

C: Linux

D: Android


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: video

B: textový

C: grafický

D: zvukový

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: položka, ktorá obsahuje adresáre

B: najmenšia jednotka záznamu informácie

C: názov počítača

D: základná jednotka informácie

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Bill Gates

B: Steve Wozniak

C: Steve Jobs

D: Mark Zuckerberg


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows 2000

B: Windows 95

C: Windows ME

D: Windows XP