Úloha č. 1

Ako sa píše dvojbodka ?

A
B
C
D

A: ctrl+:

B: alt+:

C: enter+:

D: shift+:

Úloha č. 2

Dá sa na počítači jedným kliknutím napísať 10 ?

A
B
C
D

A: Nedá sa to

B:

C:

D: Dá sa to

Úloha č. 3

Na počítači slúži na písanie

A
B
C
D

A: OneNote

B: Excel

C: Powerpoint

D: Word