Úloha č. 1

Ako sa píše dvojbodka ?

A
B
C
D

A: shift+:

B: alt+:

C: ctrl+:

D: enter+:

Úloha č. 2

Dá sa na počítači jedným kliknutím napísať 10 ?

A
B
C
D

A:

B: Dá sa to

C:

D: Nedá sa to

Úloha č. 3

Na počítači slúži na písanie

A
B
C
D

A: Excel

B: OneNote

C: Powerpoint

D: Word