Úloha č. 1

Ako sa píše dvojbodka ?

A
B
C
D

A: enter+:

B: ctrl+:

C: shift+:

D: alt+:

Úloha č. 2

Dá sa na počítači jedným kliknutím napísať 10 ?

A
B
C
D

A:

B: Nedá sa to

C:

D: Dá sa to

Úloha č. 3

Na počítači slúži na písanie

A
B
C
D

A: Word

B: OneNote

C: Powerpoint

D: Excel