Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Na ceste sú policajti.

B: Sedimentácia.

C: Zavčas rána začalo snežiť.

D: Sedíme doma.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

B: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

C: Vybral si zaujímavú knihu.

D: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: notebook, kámo, zlatka

B: zbrojnoš, bukréta, groš

C: furman, mušketa, lučba

D: hajdúch, mrazivo, veranda


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

B: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

C: Sfalšovali podpis svojho otca.

D: Nemám rád brokolicovú polievku.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: Chynorany

B: okuliare

C: ústa

D: dvere

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: siedmi žiak

B: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia

C: päť krát

D: viac násobný víťazi


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: hydrant

B: historik

C: psychológ

D: byrokrat

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvakrát

B: dvojnásobný

C: dvojitý

D: dva razy

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: ľahko prší

B: buchty s makom

C: krásna princezná

D: okolo domu


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

B: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

C: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

D: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: Povedal to jednej panej.

B: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

C: Videl si tú pani?

D: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Čo ste navrhol, pán sused?

B: Ospravedlnil by si ma, prosím?

C: Uverili ste všetkému, pán sused?

D: Čo ste chcela, pani učiteľka?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Dnes som na to prišla.

B: Išli okolo.

C: Práve na to prišli.

D: Išli okolo domu.