Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Zavčas rána začalo snežiť.

B: Na ceste sú policajti.

C: Sedimentácia.

D: Sedíme doma.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

B: Vybral si zaujímavú knihu.

C: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

D: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: notebook, kámo, zlatka

B: zbrojnoš, bukréta, groš

C: hajdúch, mrazivo, veranda

D: furman, mušketa, lučba


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Sfalšovali podpis svojho otca.

B: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

C: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

D: Nemám rád brokolicovú polievku.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: okuliare

B: Chynorany

C: ústa

D: dvere

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: siedmi žiak

B: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia

C: viac násobný víťazi

D: päť krát


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: historik

B: hydrant

C: psychológ

D: byrokrat

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvakrát

B: dvojitý

C: dva razy

D: dvojnásobný

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: krásna princezná

B: okolo domu

C: ľahko prší

D: buchty s makom


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

B: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

C: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

D: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

B: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

C: Videl si tú pani?

D: Povedal to jednej panej.

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Čo ste chcela, pani učiteľka?

B: Uverili ste všetkému, pán sused?

C: Čo ste navrhol, pán sused?

D: Ospravedlnil by si ma, prosím?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Išli okolo.

B: Práve na to prišli.

C: Dnes som na to prišla.

D: Išli okolo domu.