Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Sedimentácia.

B: Sedíme doma.

C: Na ceste sú policajti.

D: Zavčas rána začalo snežiť.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

B: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

C: Vybral si zaujímavú knihu.

D: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: zbrojnoš, bukréta, groš

B: notebook, kámo, zlatka

C: furman, mušketa, lučba

D: hajdúch, mrazivo, veranda


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

B: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

C: Nemám rád brokolicovú polievku.

D: Sfalšovali podpis svojho otca.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: ústa

B: Chynorany

C: dvere

D: okuliare

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia

B: siedmi žiak

C: viac násobný víťazi

D: päť krát


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: hydrant

B: psychológ

C: byrokrat

D: historik

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvojnásobný

B: dvakrát

C: dvojitý

D: dva razy

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: buchty s makom

B: krásna princezná

C: ľahko prší

D: okolo domu


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

B: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

C: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

D: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: Videl si tú pani?

B: Povedal to jednej panej.

C: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

D: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Ospravedlnil by si ma, prosím?

B: Čo ste navrhol, pán sused?

C: Čo ste chcela, pani učiteľka?

D: Uverili ste všetkému, pán sused?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Práve na to prišli.

B: Išli okolo.

C: Išli okolo domu.

D: Dnes som na to prišla.