Úloha č. 1

Najsevernejší bod SR je ...

A
B
C
D

A: Oravská Polhora

B: Suchá hora

C: Oščadnica

D: Oravské Veselé

Úloha č. 2

Najvýchodnejší bod SR je...

A
B
C
D

A: Nová Sedlica

B: Vyšné Nemecké

C: Čierna nad Tisou

D: Veľké Kapušany

Úloha č. 3

Najnižší bod SR leží pri rieke vytekajúcej do Maďarska. Ktorá to je?

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Tisa

C: Dunaj

D: Bodrog


Úloha č. 4

Rozloha SR je ....

A
B
C
D

A: 49 305 km2

B: 49 035 km2

C: 49 013 km2

D: 49 039 km2

Úloha č. 5

Medzi dôsledky polohy a tvaru SR nepatrí....

A
B
C
D

A: dĺžka hraníc

B: stredoeurópsky čas

C: minimálny rozdiel v dížke dňa a noci

D: striedanie ročných období

Úloha č. 6

Najkratšiu hranicu má Slovensko so štátom?

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Ukrajina

C: Česko

D: Rakúsko


Úloha č. 7

Ktorá z uvedených riek, tvorí prírodnú hranicu SR.

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Bodrog

C: Hornád

D: Slaná

Úloha č. 8

Ktoré z uvedených pohorí tvorí prírodnú hranicu SR.

A
B
C
D

A: Javorie

B: Levočské vrchy

C: Javorníky

D: Chočské vrchy

Úloha č. 9

V ktorom geologickom období vznikli magmatity

A
B
C
D

A: mladšie druhohory

B: prvohory

C: treťohory staršie

D: treťohory mladšie


Úloha č. 10

Najväčšiu vzdialenosť vzdušnou čiarou má SR k moru?

A
B
C
D

A: Baltskému

B: Jadranu

C: Severnému

D: Čiernemu

Úloha č. 11

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Strážovské vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

D: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

Úloha č. 12

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Biele Karpaty

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- Rudohoria

D: Vonkajšie V Karpaty- flyšové


Úloha č. 13

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Veporské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

Úloha č. 14

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Bukovské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vnútorné V Karpaty

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

Úloha č. 15

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorníky

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie


Úloha č. 16

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorie

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

D: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

Úloha č. 17

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slánske vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

Úloha č. 18

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slovenský kras

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

B: Vnútorné V Karpaty- sopečné

C: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie


Úloha č. 19

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Chočské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

Úloha č. 20

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Skorušinské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie