Úloha č. 1

Na aké druhy delíme sviatky

A
B
C
D

A: osobné, náboženské, štátne

B: náboženské, štátne

C: štátne, osobné

D: súkromné, náboženské, štátne

Úloha č. 2

K štátnym sviatkom nezaraďujeme?

A
B
C
D

A: Ústava Slovenskej republiky

B: Slovenské národné povstanie

C: Koniec druhej svetovej vojny

D: Vianoce

Úloha č. 3

Rok - 830 je ktoré storočie?

A
B
C
D

A: 7. storočie

B: 8. storočie

C: 9. storočie

D: 10. storočie


Úloha č. 4

Ako sa volá otec dejepisu?

A
B
C
D

A: Herodotos

B: Sofokles

C: Perikles

D: Aristoteles

Úloha č. 5

Človek, ktorý opisuje a skúma históriu sa volá?

A
B
C
D

A: historik

B: vedec

C: dejepisár

D: paleontológ

Úloha č. 6

Označ možnosť, v ktorej sú uvedené charakteristiky pre prírodný čas.

A
B
C
D

A: kolobeh prírody, sekundy, prirodzený čas

B: striedanie dňa a noci, fázy mesiaca, kolobeh prírody

C: deň, mesiac, rok, pohyb Slnka

D: kolobeh prírody, umelý čas, hodiny


Úloha č. 7

Ktorým rokom sa začína a ktorým končí 7. storočie?

A
B
C
D

A: 600-701

B: 601-700

C: 600-700

D: 601-701

Úloha č. 8

Ako sa nazýva letopočet, ktorý používame v súčasnosti?

A
B
C
D

A: egyptský letopočet

B: gregoriánsky letopočet

C: juliánsky letopočet

D: kresťanský letopočet