Úloha č. 1

Na aké druhy delíme sviatky

A
B
C
D

A: štátne, osobné

B: osobné, náboženské, štátne

C: náboženské, štátne

D: súkromné, náboženské, štátne

Úloha č. 2

K štátnym sviatkom nezaraďujeme?

A
B
C
D

A: Koniec druhej svetovej vojny

B: Ústava Slovenskej republiky

C: Slovenské národné povstanie

D: Vianoce

Úloha č. 3

Rok - 830 je ktoré storočie?

A
B
C
D

A: 8. storočie

B: 9. storočie

C: 7. storočie

D: 10. storočie


Úloha č. 4

Ako sa volá otec dejepisu?

A
B
C
D

A: Aristoteles

B: Sofokles

C: Perikles

D: Herodotos

Úloha č. 5

Človek, ktorý opisuje a skúma históriu sa volá?

A
B
C
D

A: historik

B: paleontológ

C: dejepisár

D: vedec

Úloha č. 6

Označ možnosť, v ktorej sú uvedené charakteristiky pre prírodný čas.

A
B
C
D

A: kolobeh prírody, sekundy, prirodzený čas

B: deň, mesiac, rok, pohyb Slnka

C: kolobeh prírody, umelý čas, hodiny

D: striedanie dňa a noci, fázy mesiaca, kolobeh prírody


Úloha č. 7

Ktorým rokom sa začína a ktorým končí 7. storočie?

A
B
C
D

A: 600-701

B: 601-700

C: 600-700

D: 601-701

Úloha č. 8

Ako sa nazýva letopočet, ktorý používame v súčasnosti?

A
B
C
D

A: kresťanský letopočet

B: juliánsky letopočet

C: egyptský letopočet

D: gregoriánsky letopočet