Úloha č. 1

Na aké druhy delíme sviatky

A
B
C
D

A: súkromné, náboženské, štátne

B: náboženské, štátne

C: osobné, náboženské, štátne

D: štátne, osobné

Úloha č. 2

K štátnym sviatkom nezaraďujeme?

A
B
C
D

A: Ústava Slovenskej republiky

B: Slovenské národné povstanie

C: Vianoce

D: Koniec druhej svetovej vojny

Úloha č. 3

Rok - 830 je ktoré storočie?

A
B
C
D

A: 10. storočie

B: 9. storočie

C: 7. storočie

D: 8. storočie


Úloha č. 4

Ako sa volá otec dejepisu?

A
B
C
D

A: Perikles

B: Herodotos

C: Sofokles

D: Aristoteles

Úloha č. 5

Človek, ktorý opisuje a skúma históriu sa volá?

A
B
C
D

A: historik

B: dejepisár

C: paleontológ

D: vedec

Úloha č. 6

Označ možnosť, v ktorej sú uvedené charakteristiky pre prírodný čas.

A
B
C
D

A: striedanie dňa a noci, fázy mesiaca, kolobeh prírody

B: kolobeh prírody, sekundy, prirodzený čas

C: deň, mesiac, rok, pohyb Slnka

D: kolobeh prírody, umelý čas, hodiny


Úloha č. 7

Ktorým rokom sa začína a ktorým končí 7. storočie?

A
B
C
D

A: 601-701

B: 601-700

C: 600-700

D: 600-701

Úloha č. 8

Ako sa nazýva letopočet, ktorý používame v súčasnosti?

A
B
C
D

A: kresťanský letopočet

B: gregoriánsky letopočet

C: egyptský letopočet

D: juliánsky letopočet