Úloha č. 1

Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybrané trojciferné prirodzené číslo je párne a zároveň väčšie ako 399?

A
B
C
D

A: 2/3

B: 4/15

C: 1/3

D: 1/2

Úloha č. 2

Dve biele a osem šedých čajok krúži nad riekou. Aká je pravdepodobnosť, že keď si náhodne posadajú vedľa seba na breh, budú sedieť dve biele čajky vedľa seba?

A
B
C
D

A: 1/9

B: 1/5

C: 1/6

D: 1/8

Úloha č. 3

Pravdepodobnosť, že futbalista dá z 10 pokutových kopov najviac dva góly, je 0,2. Aká je pravdepodobnosť, že dá z 10 pokutových kopov aspoň 3 góly?

A
B
C
D

A: 0,8

B: 0,6

C: 0,7

D: 0,3


Úloha č. 4

Pravdepodobnosť, že v knihe vytlačenej istou tlačiarňou bude nesprávne poradie strán je 1,5%. pravdepodobnosť, že niektoré strany budú v knihe chýbať, je 2%. iné chyby v tejto tlačiarni nerobia. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná kniha z tejto tlačiarne bude bezchybná?

A
B
C
D

A: 97,25%

B: 96,53%

C: 97,5%

D: 96,47%

Úloha č. 5

Náhodne hodíme päť korunových mincí. Aká je pravdepodobnosť, že aspoň na 4 z nich padne znak?

A
B
C
D

A: 5/32

B: 1/8

C: 3/16

D: 4/5

Úloha č. 6

Dvaja hráči striedavo ťahajú guľky z klobúka, v ktorom je ich 5 čiernych a 2 biele. Nevracajú naspäť. Vyhráva ten, kto prvý vytiahol bielu. Určte pravdepodobnosť výhry pre hráča, ktorý je druhý v poradí na ťahu

A
B
C
D

A: Približne 0,43

B: Približne 0,5

C: Približne 0,33

D: Približne 0,57


Úloha č. 7

Vypočítajte pravdepodobnosť, že rodina so 4 deťmi má rovnaký počet chlapcov a dievčat, ak má aspoň jedno dievča.

A
B
C
D

A: 0,3

B: 0,4

C: 0,6

D: 0,5

Úloha č. 8

Máme 6 klobúkov. V prvom sú 2 biele a 1 čierna gulička. V druhom a treťom klobúku sú 3 biele a 2 čierne, v štvrtom, piatom a šiestom sú 2 biele a 3 čierne. Náhodne zvolíme klobúk a z neho vyberieme guličku, zistíme , že je biela. Aká je pravdepodobnosť, že je z tretieho klobúka?

A
B
C
D

A: 9/46

B: 4/18

C: 2/15

D: 2/9

Úloha č. 9

Máme 6 klobúkov. V prvom sú 2 biele a 1 čierna gulička. V druhom a treťom klobúku sú 3 biele a 2 čierne, v štvrtom, piatom a šiestom sú 2 biele a 3 čierne. Náhodne zvolíme klobúk a z neho vyberieme guličku. Aká je pravdepodobnosť, že bude biela?

A
B
C
D

A: 10/18

B: 1/2

C: 23/30

D: 23/45