Úloha č. 1

Jednoduchá veta má

A
B
C
D

A: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

B: viac prisudzovacích skladov a vetných základov

C: dva prisudzovacie sklady a dva vetné základy

D: žiadny prisudzovací sklad, ani vetný základ

Úloha č. 2

Ktorá z možností je jednoduchá veta?

A
B
C
D

A: Chceš alebo nechceš?

B: Vodič, ktorý zavinil nehodu, ušiel.

C: Prišiel a my sme začali cvičiť.

D: Obraz namaľoval neznámy autor.

Úloha č. 3

Martin, náš najlepší študent, vyhral súťaž. Prístavok vo vete je vyjadrený slovom/slovami:

A
B
C
D

A: vyhral

B: Martin

C: olympiádu

D: náš najlepší študent


Úloha č. 4

Súvetia sú vety, ktoré majú:

A
B
C
D

A: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

B: dva a viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov

C: jeden určovací sklad alebo vetný základ

D: dva a viac určovacích skladov

Úloha č. 5

Ktorá z viet je súvetie?

A
B
C
D

A: Obrali sme všetky dozreté plody v záhrade.

B: Obrali sme všetky dozreté plody.

C: Obrali sme všetky dozreté plody a uskladnili ich v pivnici.

D: Obrali sme všetky dozreté jablká a hrušky.

Úloha č. 6

Jednoduchá veta je veta:

A
B
C
D

A: Dostal som vyznamenanie, a to s poctou.

B: Dostal som vyznamenanie, ale nepotešilo ma to.

C: Dostal som vyznamenanie a získal postavenie.

D: Dostal som vyznamenanie, ktoré mi nepatrí.


Úloha č. 7

Ktorá z viet nie je súvetie?

A
B
C
D

A: Vrátila sa, lebo dostala strach.

B: Fúkalo, snežilo a mrzlo.

C: Starý pán ťažko a opatrne kráčal po klzkom chodníku.

D: Mirka sa potešila, lebo dostala darček.

Úloha č. 8

Medzi podraďovacie spojky patria:

A
B
C
D

A: buď, alebo, či - či

B: a, i, aj, ani, ba

C: a tak, a teda, a preto

D: že, aby, žeby, hoci, kým

Úloha č. 9

Podraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: vety gramaticky nerovnocenné

B: len hlavné vety

C: len vedľajšie vety

D: vety gramaticky rovnocenné


Úloha č. 10

Ktoré zo súvetí je priraďovacie?

A
B
C
D

A: Dotiaľ cúval, kým nenarazil na prekážku.

B: Predpokladám, že bude zajtra pršať.

C: Keď sa ti najviac darí, prestaň hrať!

D: Čupela v kríkoch a triasla sa.

Úloha č. 11

Priraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: len hlavné vety

B: hlavná veta a vedľajšia veta

C: hlavná veta a viac vedľajších viet

D: len vedľajšie vety

Úloha č. 12

Ktoré zo súvetí je podraďovacie?

A
B
C
D

A: Vrátil sa domov, no nepovedal ani slovo.

B: Všetci spievali a tancovali.

C: Prídem, keď sa pobalím.

D: Bolo zamknuté, a tak odišla.


Úloha č. 13

Ktorá z možností je priraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: Len čo prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

B: Prečítal knihu a odložil ju do knižnice.

C: Prečítal knihu, aby ju odložil do knižnice.

D: Keď prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

Úloha č. 14

Ktorú spojku treba doplniť, aby z viet - Klamal. Musel klamať. - vzniklo podraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: pretože

B: no

C: ibaže

D: lenže