Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Anna Coganová

B: Michal Multáň

C: Albert Zachar

D: Barnabáš Tkáč

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 12

B: 11

C: 25

D: 9

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: basketbalové

B: volejbalové

C: tenisové a volejbalové ihrisko.

D: basketbalové a volejbalové ihrisko.


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

B: Ing. Igor Rattaj

C: prof. Ing. doc. Filip Bureš

D: Ing. Daniel Ferjanček

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Zlata Frličková

B: Katarína Horná

C: Ján Špacír

D: Elena Tkáčová