Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Albert Zachar

B: Barnabáš Tkáč

C: Michal Multáň

D: Anna Coganová

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 25

B: 12

C: 9

D: 11

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: tenisové a volejbalové ihrisko.

B: volejbalové

C: basketbalové

D: basketbalové a volejbalové ihrisko.


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: Ing. Daniel Ferjanček

B: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

C: Ing. Igor Rattaj

D: prof. Ing. doc. Filip Bureš

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Katarína Horná

B: Zlata Frličková

C: Elena Tkáčová

D: Ján Špacír