Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Anna Coganová

B: Barnabáš Tkáč

C: Michal Multáň

D: Albert Zachar

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 12

B: 25

C: 9

D: 11

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: basketbalové a volejbalové ihrisko.

B: tenisové a volejbalové ihrisko.

C: volejbalové

D: basketbalové


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: Ing. Daniel Ferjanček

B: prof. Ing. doc. Filip Bureš

C: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

D: Ing. Igor Rattaj

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Ján Špacír

B: Katarína Horná

C: Zlata Frličková

D: Elena Tkáčová