Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: priemyselné závody

C: poľnohospodári

D: ľudia v domácnosti

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: oevný priemysel

D: strojársky priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: múku a cukor

C: železo a oceľ

D: oleje a laky


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: múku a cukor

C: železo a oceľ

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: cukor a múku

D: železo a oceľ

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: oleje a laky


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: uhlie

B: piesok

C: hlina

D: voda

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Prievidza, Handlová, Nováky

C: Handlová, Krupina, Trenčín

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slanských vrchoch

B: Slovenskom rudohorí

C: Malej Fatre

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Bukóza Vranov

B: Kia Motors Slovakia

C: U.S.Steel Košice

D: Slovnaft Bratislava

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: pastierstvo a chovateľstvo

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: hornatiny

C: veľhory

D: vysočiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: vysočiny

C: nížiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: zemiaky a repka olejná

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: zemiaky, raž, ovos

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: raž, ovos, zemiaky

B: zelenina a zemiaky

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: zelenina a pšenica


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: len ovce

C: ošípané a hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: len hydinu

C: ošípané a hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: najvyššie položené oblasti

B: roviny

C: pahorkatiny

D: nížiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na všetkých farmách

B: na farmách na vysočinách

C: ekologických farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

B: len smreky

C: len ihličnaté stromy

D: len listnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté

C: listnaté, ihličnaté, zmiešané

D: listnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie a kyslík

B: vodu a kyslík

C: kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky

B: vodu

C: slnečné žiarenie

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: uhlie

C: drevo

D: vzduch


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: železo, okná, papier

B: papier, nábytok, hračky

C: papier, sklo, plasty

D: textil, oleje, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: stolári a drevorubači

B: poľovníci, hasiči, vojaci

C: lesníci, hasiči, zdravotníci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie chorých stromov

B: mladý lesný porast

C: vyrúbanie veľkej plochy lesa

D: lesná škôlka


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie listnatých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: letokruhov

C: zimných kruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: baobab

B: tis

C: smrek

D: sekvoja