Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: ľudia v domácnosti

B: rodičia

C: poľnohospodári

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: oevný priemysel

D: textilný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: múku a cukor

Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: oleje a laky

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: oleje a laky

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: cement a vápno

D: železo a oceľ

Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: hlina

B: uhlie

C: voda

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Nováky, Štúrovo, Žilina

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malých Karpatoch

C: Slanských vrchoch

D: Malej Fatre

Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: Bukóza Vranov

C: U.S.Steel Košice

D: Kia Motors Slovakia

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: chov oviec a ošípaných

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: veľhory

C: hornatiny

D: vysočiny

Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: roviny

C: polia pri riekach

D: nížiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: zemiaky, raž, ovos

C: repka olejná a ľan

D: zemiaky a repka olejná

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: zelenina a zemiaky

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: raž, ovos, zemiaky

Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: len ovce

C: len ošípané

D: ovce a kravy

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ošípané a hydinu

C: len hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: nížiny

C: najvyššie položené oblasti

D: roviny

Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: na všetkých farmách

C: ekologických farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len smreky

B: len ihličnaté stromy

C: len listnaté stromy

D: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté, ihličnaté, zmiešané

B: listnaté a zmiešané

C: listnaté

D: ihličnaté a zmiešané

Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: kyslík

C: slnečné žiarenie a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: kyslík

C: škodlivé látky

D: vodu

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: vzduch

C: drevo

D: voda

Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, nábytok, hračky

B: železo, okná, papier

C: papier, sklo, plasty

D: textil, oleje, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: stolári a drevorubači

B: poľovníci, hasiči, vojaci

C: lesníci, poľovníci, drevorubači

D: lesníci, hasiči, zdravotníci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie chorých stromov

B: lesná škôlka

C: mladý lesný porast

D: vyrúbanie veľkej plochy lesa

Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: letokruhov

C: zimokruhov

D: zimných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: baobab

B: tis

C: sekvoja

D: smrek