Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: priemyselné závody

C: ľudia v domácnosti

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: drevospracujúci priemysel

B: strojársky priemysel

C: textilný priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: múku a cukor

C: oleje a laky

D: železo a oceľ

Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: cukor a múku

D: železo a oceľ

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: hlina

B: piesok

C: uhlie

D: voda

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Handlová, Nováky

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Slanských vrchoch

C: Malých Karpatoch

D: Slovenskom rudohorí

Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Slovnaft Bratislava

C: Bukóza Vranov

D: Kia Motors Slovakia

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: hornatiny

B: vysočiny

C: nížiny

D: veľhory

Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: nížiny

C: vysočiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky a repka olejná

B: repka olejná a ľan

C: zemiaky, raž, ovos

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a zemiaky

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a pšenica

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: ovce a kravy

C: len ovce

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len ošípané

D: len hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: nížiny

C: najvyššie položené oblasti

D: roviny

Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: na všetkých farmách

C: na farmách na nížinách

D: ekologických farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: len smreky

C: len listnaté stromy

D: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté, ihličnaté, zmiešané

B: listnaté a zmiešané

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté

Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: kyslík

C: slnečné žiarenie a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky

B: slnečné žiarenie

C: vodu

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: drevo

C: uhlie

D: vzduch

Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, nábytok, hračky

B: železo, okná, papier

C: textil, oleje, papier

D: papier, sklo, plasty

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: poľovníci, hasiči, vojaci

B: stolári a drevorubači

C: lesníci, hasiči, zdravotníci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: lesná škôlka

C: vyrúbanie chorých stromov

D: mladý lesný porast

Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie lesa

C: vyrúbanie jednotlivých stromov

D: vyrúbanie listnatých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: letokruhov

C: zimných kruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: baobab

C: tis

D: sekvoja