Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: priemyselné závody

C: ľudia v domácnosti

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: oevný priemysel

D: textilný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cukor a múku

B: cement a vápno

C: železo a oceľ

D: oleje a laky

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: uhlie

B: piesok

C: hlina

D: voda

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Handlová, Nováky

B: Prievidza, Košice, Detva

C: Handlová, Krupina, Trenčín

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Slanských vrchoch

C: Malých Karpatoch

D: Slovenskom rudohorí

Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Slovnaft Bratislava

C: Kia Motors Slovakia

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pastierstvo a chovateľstvo

C: pestovanie ľanu a repky olejnej

D: pestovanie rastlín a chov dobytka

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: nížiny

C: hornatiny

D: veľhory

Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: nížiny

C: roviny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky a repka olejná

B: repka olejná a ľan

C: zemiaky, raž, ovos

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a zemiaky

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len ošípané

D: len ovce

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len hydinu

D: len ošípané

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: roviny

C: najvyššie položené oblasti

D: pahorkatiny

Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na nížinách

B: na všetkých farmách

C: ekologických farmách

D: na farmách na vysočinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

B: len listnaté stromy

C: len ihličnaté stromy

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: listnaté

D: listnaté a zmiešané

Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

B: kyslík

C: vodu a kyslík

D: slnečné žiarenie a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: vodu

C: škodlivé látky

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: vzduch

B: uhlie

C: voda

D: drevo

Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, sklo, plasty

C: papier, nábytok, hračky

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: stolári a drevorubači

B: poľovníci, hasiči, vojaci

C: lesníci, hasiči, zdravotníci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: lesná škôlka

D: vyrúbanie chorých stromov

Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letokruhov

B: zimokruhov

C: zimných kruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: baobab

C: sekvoja

D: tis