Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: ľudia v domácnosti

B: rodičia

C: priemyselné závody

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: textilný priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: múku a cukor

C: oleje a laky

D: železo a oceľ


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cukor a múku

C: železo a oceľ

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: cement a vápno

C: železo a oceľ

D: oleje a laky


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: uhlie

C: hlina

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Prievidza, Handlová, Nováky

C: Nováky, Štúrovo, Žilina

D: Handlová, Krupina, Trenčín

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slanských vrchoch

B: Malej Fatre

C: Malých Karpatoch

D: Slovenskom rudohorí


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Kia Motors Slovakia

B: Bukóza Vranov

C: Slovnaft Bratislava

D: U.S.Steel Košice

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pastierstvo a chovateľstvo

B: pestovanie rastlín a chov dobytka

C: chov oviec a ošípaných

D: pestovanie ľanu a repky olejnej

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: hornatiny

B: nížiny

C: veľhory

D: vysočiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: polia pri riekach

B: vysočiny

C: roviny

D: nížiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: zemiaky a repka olejná

C: zemiaky, raž, ovos

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a zemiaky

D: zelenina a pšenica


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len ovce

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: len ošípané

C: ovce a kravy

D: len hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: roviny

B: pahorkatiny

C: najvyššie položené oblasti

D: nížiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na nížinách

B: na farmách na vysočinách

C: na všetkých farmách

D: ekologických farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len smreky

D: len ihličnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté a zmiešané

B: listnaté

C: listnaté, ihličnaté, zmiešané

D: ihličnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: slnečné žiarenie a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky

B: kyslík

C: slnečné žiarenie

D: vodu

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: vzduch

C: uhlie

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, nábytok, hračky

B: železo, okná, papier

C: textil, oleje, papier

D: papier, sklo, plasty

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: poľovníci, hasiči, vojaci

B: stolári a drevorubači

C: lesníci, poľovníci, drevorubači

D: lesníci, hasiči, zdravotníci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: mladý lesný porast

C: lesná škôlka

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie lesa

C: vyrúbanie listnatých stromov

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimných kruhov

B: letokruhov

C: letných kruhov

D: zimokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: baobab

C: smrek

D: tis