Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: priemyselné závody

B: poľnohospodári

C: ľudia v domácnosti

D: rodičia

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: oevný priemysel

D: textilný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: piesok

B: uhlie

C: voda

D: hlina

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Handlová, Krupina, Trenčín

B: Nováky, Štúrovo, Žilina

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Malých Karpatoch

C: Slanských vrchoch

D: Slovenskom rudohorí

Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Bukóza Vranov

B: Slovnaft Bratislava

C: U.S.Steel Košice

D: Kia Motors Slovakia

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pastierstvo a chovateľstvo

B: pestovanie rastlín a chov dobytka

C: pestovanie ľanu a repky olejnej

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: nížiny

C: veľhory

D: hornatiny

Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: roviny

C: nížiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: zemiaky a repka olejná

C: repka olejná a ľan

D: zemiaky, raž, ovos

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a zemiaky

B: zelenina a pšenica

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: raž, ovos, zemiaky

Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: len ošípané

C: len ovce

D: ovce a kravy

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: ošípané a hydinu

C: ovce a kravy

D: len ošípané

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: roviny

C: najvyššie položené oblasti

D: nížiny

Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: na farmách na nížinách

C: ekologických farmách

D: na všetkých farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: len smreky

C: len listnaté stromy

D: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: listnaté

D: listnaté a zmiešané

Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie a kyslík

B: kyslík

C: vodu a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: kyslík

C: slnečné žiarenie

D: škodlivé látky

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: voda

C: drevo

D: vzduch

Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, sklo, plasty

B: textil, oleje, papier

C: papier, nábytok, hračky

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: poľovníci, hasiči, vojaci

B: lesníci, poľovníci, drevorubači

C: stolári a drevorubači

D: lesníci, hasiči, zdravotníci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: vyrúbanie chorých stromov

C: lesná škôlka

D: vyrúbanie veľkej plochy lesa

Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie listnatých stromov

C: vyrúbanie jednotlivých stromov

D: vyrúbanie lesa

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimných kruhov

B: letných kruhov

C: zimokruhov

D: letokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: tis

B: sekvoja

C: smrek

D: baobab