Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: ľudia v domácnosti

B: rodičia

C: priemyselné závody

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: strojársky priemysel

C: oevný priemysel

D: drevospracujúci priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: oleje a laky

D: múku a cukor


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: cukor a múku

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: cement a vápno

D: múku a cukor


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: piesok

C: hlina

D: uhlie

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Prievidza, Handlová, Nováky

C: Nováky, Štúrovo, Žilina

D: Handlová, Krupina, Trenčín

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malej Fatre

C: Slanských vrchoch

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Kia Motors Slovakia

C: Slovnaft Bratislava

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pastierstvo a chovateľstvo

D: pestovanie rastlín a chov dobytka

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: hornatiny

C: nížiny

D: veľhory


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: polia pri riekach

C: nížiny

D: vysočiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky, raž, ovos

B: zemiaky a repka olejná

C: repka olejná a ľan

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: raž, ovos, zemiaky

B: zelenina a pšenica

C: zelenina a zemiaky

D: pšenica, kukurica, zelenina


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ošípané a hydinu

C: len ovce

D: ovce a kravy

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: ovce a kravy

C: len ošípané

D: len hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: roviny

C: najvyššie položené oblasti

D: pahorkatiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: na farmách na nížinách

C: na všetkých farmách

D: ekologických farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len listnaté stromy

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

B: kyslík

C: slnečné žiarenie a kyslík

D: vodu a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: kyslík

C: škodlivé látky

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: drevo

B: vzduch

C: uhlie

D: voda


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, sklo, plasty

B: železo, okná, papier

C: papier, nábytok, hračky

D: textil, oleje, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: poľovníci, hasiči, vojaci

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: stolári a drevorubači

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: lesná škôlka

B: mladý lesný porast

C: vyrúbanie veľkej plochy lesa

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie lesa

B: vyrúbanie listnatých stromov

C: vyrúbanie jednotlivých stromov

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letokruhov

B: zimokruhov

C: zimných kruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: tis

C: baobab

D: smrek