Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: priemyselné závody

B: poľnohospodári

C: rodičia

D: ľudia v domácnosti

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: textilný priemysel

C: drevospracujúci priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: múku a cukor

D: oleje a laky


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cukor a múku

C: cement a vápno

D: železo a oceľ

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: hlina

B: uhlie

C: voda

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Nováky, Štúrovo, Žilina

C: Handlová, Krupina, Trenčín

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malých Karpatoch

B: Slovenskom rudohorí

C: Slanských vrchoch

D: Malej Fatre


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: Bukóza Vranov

C: U.S.Steel Košice

D: Kia Motors Slovakia

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie rastlín a chov dobytka

B: chov oviec a ošípaných

C: pastierstvo a chovateľstvo

D: pestovanie ľanu a repky olejnej

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: hornatiny

B: nížiny

C: veľhory

D: vysočiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: polia pri riekach

C: nížiny

D: vysočiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: zemiaky a repka olejná

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: zemiaky, raž, ovos

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a zemiaky

D: pšenica, kukurica, zelenina


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: len ovce

C: ovce a kravy

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ovce a kravy

C: ošípané a hydinu

D: len hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: roviny

C: najvyššie položené oblasti

D: pahorkatiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na všetkých farmách

B: na farmách na vysočinách

C: ekologických farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len smreky

B: len listnaté stromy

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len ihličnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: listnaté a zmiešané

D: ihličnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: vodu a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: slnečné žiarenie

C: škodlivé látky

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: vzduch

B: drevo

C: voda

D: uhlie


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: železo, okná, papier

C: papier, sklo, plasty

D: papier, nábytok, hračky

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, hasiči, zdravotníci

B: poľovníci, hasiči, vojaci

C: lesníci, poľovníci, drevorubači

D: stolári a drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: lesná škôlka

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: mladý lesný porast

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie listnatých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: letokruhov

C: zimokruhov

D: zimných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: smrek

C: tis

D: baobab