Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: poľnohospodári

B: priemyselné závody

C: ľudia v domácnosti

D: rodičia

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: strojársky priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: múku a cukor

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: múku a cukor

C: železo a oceľ

D: cement a vápno

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: cukor a múku

D: oleje a laky

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: železo a oceľ


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: hlina

C: uhlie

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Nováky, Štúrovo, Žilina

B: Prievidza, Košice, Detva

C: Handlová, Krupina, Trenčín

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malých Karpatoch

B: Slanských vrchoch

C: Slovenskom rudohorí

D: Malej Fatre


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Kia Motors Slovakia

C: Bukóza Vranov

D: Slovnaft Bratislava

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: pastierstvo a chovateľstvo

C: chov oviec a ošípaných

D: pestovanie rastlín a chov dobytka

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: nížiny

C: hornatiny

D: veľhory


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: vysočiny

C: nížiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: zemiaky a repka olejná

C: zemiaky, raž, ovos

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: raž, ovos, zemiaky

D: zelenina a zemiaky


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: len ovce

C: ovce a kravy

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len ošípané

C: ošípané a hydinu

D: len hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: nížiny

C: najvyššie položené oblasti

D: roviny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: ekologických farmách

C: na všetkých farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

B: len smreky

C: len ihličnaté stromy

D: len listnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: listnaté a zmiešané

D: ihličnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

C: kyslík

D: slnečné žiarenie a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: škodlivé látky

C: kyslík

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: vzduch

C: drevo

D: uhlie


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: železo, okná, papier

B: textil, oleje, papier

C: papier, sklo, plasty

D: papier, nábytok, hračky

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, poľovníci, drevorubači

B: stolári a drevorubači

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: lesníci, hasiči, zdravotníci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie chorých stromov

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: mladý lesný porast

D: lesná škôlka


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie lesa

C: vyrúbanie jednotlivých stromov

D: vyrúbanie listnatých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: letných kruhov

C: zimných kruhov

D: letokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: tis

C: smrek

D: baobab