Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: poľnohospodári

C: ľudia v domácnosti

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: drevospracujúci priemysel

B: oevný priemysel

C: textilný priemysel

D: strojársky priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: múku a cukor

D: cement a vápno


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: hlina

C: piesok

D: uhlie

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Nováky, Štúrovo, Žilina

C: Handlová, Krupina, Trenčín

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slanských vrchoch

B: Malých Karpatoch

C: Malej Fatre

D: Slovenskom rudohorí


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Kia Motors Slovakia

B: U.S.Steel Košice

C: Bukóza Vranov

D: Slovnaft Bratislava

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pastierstvo a chovateľstvo

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: hornatiny

B: veľhory

C: vysočiny

D: nížiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: polia pri riekach

C: vysočiny

D: roviny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: zemiaky a repka olejná

C: zemiaky, raž, ovos

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: zelenina a zemiaky

C: raž, ovos, zemiaky

D: zelenina a pšenica


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: len ovce

C: len ošípané

D: ovce a kravy

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: ovce a kravy

C: len ošípané

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: roviny

C: nížiny

D: najvyššie položené oblasti


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na nížinách

B: na farmách na vysočinách

C: na všetkých farmách

D: ekologických farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len ihličnaté stromy

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté, ihličnaté, zmiešané

B: listnaté a zmiešané

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: kyslík

C: škodlivé látky

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: uhlie

C: vzduch

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: železo, okná, papier

C: papier, sklo, plasty

D: papier, nábytok, hračky

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: stolári a drevorubači

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: lesná škôlka

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie lesa

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie listnatých stromov

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: letokruhov

C: zimných kruhov

D: zimokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: baobab

C: smrek

D: tis