Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: poľnohospodári

B: rodičia

C: ľudia v domácnosti

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: drevospracujúci priemysel

B: textilný priemysel

C: strojársky priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: cukor a múku

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: piesok

C: hlina

D: uhlie

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Nováky, Štúrovo, Žilina

B: Prievidza, Košice, Detva

C: Prievidza, Handlová, Nováky

D: Handlová, Krupina, Trenčín

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Slanských vrchoch

C: Slovenskom rudohorí

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: Bukóza Vranov

C: Kia Motors Slovakia

D: U.S.Steel Košice

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie rastlín a chov dobytka

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pastierstvo a chovateľstvo

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: vysočiny

C: veľhory

D: hornatiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: polia pri riekach

C: roviny

D: nížiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: zemiaky a repka olejná

C: repka olejná a ľan

D: zemiaky, raž, ovos

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a zemiaky

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: raž, ovos, zemiaky

D: zelenina a pšenica


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ovce

B: ošípané a hydinu

C: ovce a kravy

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ošípané a hydinu

C: ovce a kravy

D: len hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: roviny

B: pahorkatiny

C: nížiny

D: najvyššie položené oblasti


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: ekologických farmách

B: na farmách na nížinách

C: na farmách na vysočinách

D: na všetkých farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: len ihličnaté stromy

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté a zmiešané

B: ihličnaté a zmiešané

C: listnaté

D: listnaté, ihličnaté, zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: slnečné žiarenie a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: škodlivé látky

C: kyslík

D: vodu

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: vzduch

B: voda

C: uhlie

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: železo, okná, papier

B: papier, nábytok, hračky

C: papier, sklo, plasty

D: textil, oleje, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: stolári a drevorubači

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: lesná škôlka

B: vyrúbanie chorých stromov

C: mladý lesný porast

D: vyrúbanie veľkej plochy lesa


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie lesa

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie listnatých stromov

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: letokruhov

C: zimokruhov

D: zimných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: tis

B: smrek

C: sekvoja

D: baobab