Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: poľnohospodári

C: ľudia v domácnosti

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: oevný priemysel

C: drevospracujúci priemysel

D: strojársky priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: múku a cukor

D: železo a oceľ


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: uhlie

B: piesok

C: hlina

D: voda

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Handlová, Nováky

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malej Fatre

C: Slanských vrchoch

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: U.S.Steel Košice

C: Bukóza Vranov

D: Kia Motors Slovakia

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie rastlín a chov dobytka

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pastierstvo a chovateľstvo

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: nížiny

C: veľhory

D: hornatiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: polia pri riekach

C: roviny

D: nížiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky, raž, ovos

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: zemiaky a repka olejná

D: repka olejná a ľan

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: zelenina a zemiaky

C: raž, ovos, zemiaky

D: pšenica, kukurica, zelenina


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len ošípané

D: len ovce

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: ošípané a hydinu

C: ovce a kravy

D: len ošípané

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: nížiny

C: najvyššie položené oblasti

D: roviny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: na farmách na nížinách

C: ekologických farmách

D: na všetkých farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: len smreky

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len ihličnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté, ihličnaté, zmiešané

B: listnaté

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: kyslík

D: vodu a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: vodu

C: škodlivé látky

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: drevo

B: vzduch

C: uhlie

D: voda


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, sklo, plasty

B: železo, okná, papier

C: textil, oleje, papier

D: papier, nábytok, hračky

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, poľovníci, drevorubači

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: stolári a drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: lesná škôlka

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: mladý lesný porast

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie lesa

B: vyrúbanie všetkých stromov

C: vyrúbanie listnatých stromov

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: zimokruhov

C: zimných kruhov

D: letokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: baobab

C: smrek

D: tis