Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: sa nemení

C: ubúda

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: skupenstvo

B: farbu

C: vôňu

D: chuť

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné, kvapalné, pevné

B: plynné a pevné

C: riedke, kvapalné, pevné

D: iba kvapalné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: dážď

C: stekanie

D: kolobeh

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: jazerách a riekach

C: oceánoch a jazerách

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: riekach, potokoch a jazerách

C: moriach a oceánoch

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: morská voda

C: podzemná voda

D: povrchová voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: jadro, plášť, pôda

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: hlina

B: zemina

C: pôda

D: plášť


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

D: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny zvetrávajú

B: horniny sa nemenia

C: horniny stvrdnú

D: horniny sa strácajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: zemské jadro

C: sopka

D: prameň


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: láva

B: sopka

C: kopec

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: ozónová diera

C: atmosféra

D: vzduch

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: spodná vrstva atmosféry

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: mezosféra


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez vlastností

C: bez farby, chuti, vône

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: kolobehom vzduchu

B: prúdením vzduchu

C: zmenou vlastností vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: dusík

C: vodná para a oxid uhličitý

D: kyslík a vodná para

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: troposféra

B: vzduch bez kyslíka

C: znečistený vzduch

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: energiu

B: kyslík

C: benzín

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo premeniť

C: vytvoriť alebo odstrániť

D: vyrobiť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: elektrická, mechanická a vodná

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: iba svetelná a elektrická

D: iba elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: človek a vietor

C: elektráreň

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: potravy

C: slnka

D: vzduchu

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a tuky

C: bielkoviny a vitamíny

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú priberanie na váhe

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: podporujú priberanie na váhe

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: sú zdrojom energie

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: vytvárame krajšie životné prostredie

D: spotrebujeme viac energie