Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa nemení

B: sa mení

C: ubúda

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: skupenstvo

C: chuť

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné, kvapalné, pevné

B: plynné a pevné

C: riedke, kvapalné, pevné

D: iba kvapalné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: stekanie

C: kolobeh

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: jazerách a riekach

C: oceánoch a jazerách

D: riekach a potokoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: moriach, potokoch a jazerách

C: oceánoch a riekach

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: podzemná voda

C: slaná voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: kôra a plášť

C: jadro, plášť, pôda

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: zemina

C: pôda

D: hlina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny zvetrávajú

B: horniny stvrdnú

C: horniny sa nemenia

D: horniny sa strácajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: zemské jadro

C: prameň

D: sopka


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: jazero

C: sopka

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: ozónová diera

C: atmosféra

D: vzduch

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: spodná vrstva atmosféry

C: mezosféra

D: vzduchoprázdno


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez vlastností

B: bez chuti

C: bez farby, chuti, vône

D: bez farby, dusíka, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: zmenou vlastností vzduchu

C: prúdením vzduchu

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: vodná para a oxid uhličitý

B: dusík a kyslík

C: kyslík a vodná para

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: znečistený vzduch

C: troposféra

D: vzduch bez kyslíka

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: benzín

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo premeniť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: elektrická, mechanická a vodná

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: slnko, voda, vietor,

B: človek a slnko

C: človek a vietor

D: elektráreň


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: potravy

B: vody

C: slnka

D: vzduchu

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a tuky

B: bielkoviny a tuky

C: bielkoviny a vitamíny

D: cukry a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: podporujú priberanie na váhe

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú priberanie na váhe

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: získavame novú energiu

B: spotrebujeme viac energie

C: vytvárame krajšie životné prostredie

D: vytvárame zdravšie životné prostredie