Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: ubúda

C: pribúda

D: sa nemení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: vôňu

B: chuť

C: skupenstvo

D: farbu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné, kvapalné, pevné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné a pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: kolobeh

C: stekanie

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: jazerách a riekach

B: moriach a oceánoch

C: riekach a potokoch

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: moriach a oceánoch

C: moriach, potokoch a jazerách

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: podzemná voda

C: slaná voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, kôra

B: kôra a plášť

C: jadro, plášť, pôda

D: plášť a kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: zemina

B: pôda

C: plášť

D: hlina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

B: kamienky, vodu, íl, piesok

C: hlinu, vzduch, kamienky

D: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny zvetrávajú

B: horniny stvrdnú

C: horniny sa strácajú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: zemské jadro

C: prameň

D: kopec


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: láva

B: kopec

C: sopka

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: termosféra

C: atmosféra

D: vzduch

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: mezosféra

C: vzduchoprázdno

D: spodná vrstva atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez chuti

B: bez vlastností

C: bez farby, chuti, vône

D: bez farby, dusíka, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: zmenou počasia

C: zmenou vlastností vzduchu

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík a vodná para

C: dusík a kyslík

D: vodná para a oxid uhličitý

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduch bez kyslíka

B: vzduchoprázdno

C: znečistený vzduch

D: troposféra

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: energiu

B: benzín

C: kyslík

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo odstrániť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: premeniť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: iba svetelná a elektrická

D: elektrická, mechanická a vodná

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: slnko, voda, vietor,

C: elektráreň

D: človek a vietor


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: potravy

C: vzduchu

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a tuky

B: cukry a vitamíny

C: cukry a tuky

D: bielkoviny a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú vývin a rast

C: podporujú priberanie na váhe

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: spotrebujeme viac energie

D: vytvárame krajšie životné prostredie