Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: ubúda

C: sa nemení

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: chuť

B: farbu

C: skupenstvo

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: riedke, kvapalné, pevné

B: plynné a pevné

C: iba kvapalné

D: plynné, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: stekanie

B: kolobeh

C: vyparovanie

D: dážď

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: jazerách a riekach

B: moriach a oceánoch

C: oceánoch a jazerách

D: riekach a potokoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: riekach, potokoch a jazerách

C: moriach a oceánoch

D: oceánoch a riekach


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: podzemná voda

C: povrchová voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: jadro, plášť, pôda

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: hlina

C: plášť

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: hlinu, vzduch, kamienky

D: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa strácajú

B: horniny sa nemenia

C: horniny stvrdnú

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: prameň

D: zemské jadro


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: jazero

C: sopka

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: vzduch

C: ozónová diera

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: najvrchnejšia časť atmosféry

C: vzduchoprázdno

D: mezosféra


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez farby, chuti, vône

C: bez chuti

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: kolobehom vzduchu

C: zmenou vlastností vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: dusík

C: kyslík a vodná para

D: vodná para a oxid uhličitý

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduch bez kyslíka

B: vzduchoprázdno

C: troposféra

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: benzín

B: dusík

C: energiu

D: kyslík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vyrobiť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo odstrániť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: premeniť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: iba elektrická

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: slnko, voda, vietor,

B: človek a vietor

C: človek a slnko

D: elektráreň


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: potravy

C: vzduchu

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: cukry a tuky

C: bielkoviny a vitamíny

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: podporujú priberanie na váhe

C: sú zdrojom energie

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú vývin a rast

C: sú zdrojom energie

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: spotrebujeme viac energie

D: vytvárame zdravšie životné prostredie