Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: ubúda

B: pribúda

C: sa mení

D: sa nemení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: chuť

C: skupenstvo

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: riedke, kvapalné, pevné

B: iba kvapalné

C: plynné a pevné

D: plynné, kvapalné, pevné

Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: kolobeh

B: dážď

C: vyparovanie

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: jazerách a riekach

C: oceánoch a jazerách

D: riekach a potokoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: oceánoch a riekach

C: moriach, potokoch a jazerách

D: riekach, potokoch a jazerách

Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: podzemná voda

C: povrchová voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, kôra

B: plášť a kôra

C: jadro, plášť, pôda

D: kôra a plášť

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: pôda

C: zemina

D: hlina

Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa strácajú

B: horniny sa nemenia

C: horniny zvetrávajú

D: horniny stvrdnú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: prameň

C: sopka

D: zemské jadro

Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: sopka

C: jazero

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: vzduch

B: ozónová diera

C: atmosféra

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: mezosféra

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: spodná vrstva atmosféry

Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez vlastností

C: bez farby, dusíka, vône

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: prúdením vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: zmenou vlastností vzduchu

Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: vodná para a oxid uhličitý

B: dusík a kyslík

C: kyslík a vodná para

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: vzduch bez kyslíka

C: troposféra

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík

C: benzín

D: energiu

Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo odstrániť

B: vytvoriť alebo premeniť

C: premeniť alebo zničiť

D: vyrobiť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: slnko, voda, vietor,

B: človek a vietor

C: elektráreň

D: človek a slnko

Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vzduchu

B: slnka

C: vody

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a vitamíny

C: bielkoviny a tuky

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú priberanie na váhe

D: podporujú vývin a rast

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: získavame novú energiu

B: vytvárame zdravšie životné prostredie

C: spotrebujeme viac energie

D: vytvárame krajšie životné prostredie