Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa nemení

B: ubúda

C: sa mení

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: chuť

C: vôňu

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: iba kvapalné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: plynné, kvapalné, pevné

D: plynné a pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: stekanie

C: kolobeh

D: dážď

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a jazerách

B: riekach a potokoch

C: jazerách a riekach

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: moriach, potokoch a jazerách

C: moriach a oceánoch

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: morská voda

C: slaná voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: plášť a kôra

C: jadro, plášť, kôra

D: jadro, plášť, pôda

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: hlina

C: zemina

D: plášť


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: kamienky, vodu, íl, piesok

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa nemenia

B: horniny stvrdnú

C: horniny sa strácajú

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: prameň

D: zemské jadro


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: láva

B: jazero

C: kopec

D: sopka

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: atmosféra

B: termosféra

C: vzduch

D: ozónová diera

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: najvrchnejšia časť atmosféry

C: vzduchoprázdno

D: mezosféra


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez vlastností

C: bez farby, chuti, vône

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: zmenou počasia

C: zmenou vlastností vzduchu

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: kyslík a vodná para

B: vodná para a oxid uhličitý

C: dusík a kyslík

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: troposféra

B: vzduchoprázdno

C: vzduch bez kyslíka

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: dusík

B: benzín

C: kyslík

D: energiu


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo odstrániť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: premeniť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: iba svetelná a elektrická

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: elektrická, mechanická a vodná

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: človek a vietor

C: slnko, voda, vietor,

D: človek a slnko


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: potravy

B: slnka

C: vzduchu

D: vody

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a tuky

B: cukry a vitamíny

C: bielkoviny a vitamíny

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: podporujú priberanie na váhe

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: spotrebujeme viac energie

B: získavame novú energiu

C: vytvárame krajšie životné prostredie

D: vytvárame zdravšie životné prostredie