Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: ubúda

B: sa mení

C: sa nemení

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: vôňu

B: chuť

C: farbu

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné, kvapalné, pevné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné a pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: stekanie

B: dážď

C: kolobeh

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a jazerách

B: jazerách a riekach

C: riekach a potokoch

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: riekach, potokoch a jazerách

C: oceánoch a riekach

D: moriach a oceánoch


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: slaná voda

C: morská voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: jadro, plášť, pôda

C: plášť a kôra

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: hlina

B: plášť

C: zemina

D: pôda


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: hlinu, vzduch, kamienky

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa strácajú

B: horniny stvrdnú

C: horniny sa nemenia

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: zemské jadro

C: prameň

D: sopka


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: sopka

C: jazero

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: vzduch

C: ozónová diera

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: mezosféra

B: spodná vrstva atmosféry

C: vzduchoprázdno

D: najvrchnejšia časť atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez farby, chuti, vône

C: bez chuti

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: kolobehom vzduchu

B: zmenou vlastností vzduchu

C: prúdením vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: kyslík a vodná para

B: vodná para a oxid uhličitý

C: dusík

D: dusík a kyslík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: troposféra

C: vzduch bez kyslíka

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: energiu

B: benzín

C: dusík

D: kyslík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo odstrániť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: iba svetelná a elektrická

C: elektrická, mechanická a vodná

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: slnko, voda, vietor,

C: človek a slnko

D: elektráreň


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: potravy

B: vzduchu

C: slnka

D: vody

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a tuky

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a tuky

D: cukry a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: sú zdrojom energie

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: sú zdrojom energie

D: podporujú vývin a rast

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: vytvárame krajšie životné prostredie

C: získavame novú energiu

D: spotrebujeme viac energie