Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: ubúda

B: sa mení

C: pribúda

D: sa nemení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: skupenstvo

B: chuť

C: vôňu

D: farbu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné a pevné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: stekanie

B: dážď

C: kolobeh

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: moriach a oceánoch

C: oceánoch a jazerách

D: jazerách a riekach

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: moriach, potokoch a jazerách

C: moriach a oceánoch

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: podzemná voda

B: povrchová voda

C: morská voda

D: slaná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: plášť a kôra

C: jadro, plášť, kôra

D: jadro, plášť, pôda

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: pôda

C: zemina

D: hlina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny zvetrávajú

B: horniny sa strácajú

C: horniny stvrdnú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: prameň

B: kopec

C: zemské jadro

D: sopka


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: láva

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: atmosféra

B: vzduch

C: ozónová diera

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: mezosféra

B: vzduchoprázdno

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: spodná vrstva atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez farby, dusíka, vône

C: bez chuti

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou vlastností vzduchu

B: kolobehom vzduchu

C: prúdením vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík a vodná para

C: vodná para a oxid uhličitý

D: dusík a kyslík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: troposféra

B: vzduch bez kyslíka

C: vzduchoprázdno

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: benzín

C: dusík

D: energiu


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo odstrániť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: premeniť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: elektrická, mechanická a vodná

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: človek a slnko

C: elektráreň

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vzduchu

B: slnka

C: vody

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a tuky

B: cukry a vitamíny

C: bielkoviny a vitamíny

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú priberanie na váhe

C: sú zdrojom energie

D: podporujú vývin a rast


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú priberanie na váhe

C: podporujú vývin a rast

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: spotrebujeme viac energie

B: vytvárame zdravšie životné prostredie

C: vytvárame krajšie životné prostredie

D: získavame novú energiu