Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: pribúda

B: ubúda

C: sa nemení

D: sa mení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: chuť

B: skupenstvo

C: farbu

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné a pevné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: stekanie

C: kolobeh

D: dážď

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: jazerách a riekach

B: riekach a potokoch

C: moriach a oceánoch

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: riekach, potokoch a jazerách

C: oceánoch a riekach

D: moriach a oceánoch


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: slaná voda

C: podzemná voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, pôda

B: kôra a plášť

C: plášť a kôra

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: zemina

B: plášť

C: pôda

D: hlina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: kamienky, vodu, íl, piesok

D: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny stvrdnú

B: horniny sa nemenia

C: horniny sa strácajú

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: prameň

B: kopec

C: zemské jadro

D: sopka


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: jazero

B: kopec

C: sopka

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: termosféra

C: vzduch

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: vzduchoprázdno

C: mezosféra

D: najvrchnejšia časť atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez vlastností

C: bez chuti

D: bez farby, dusíka, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou vlastností vzduchu

B: prúdením vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: kyslík a vodná para

C: dusík

D: vodná para a oxid uhličitý

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduch bez kyslíka

B: troposféra

C: vzduchoprázdno

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: dusík

B: energiu

C: benzín

D: kyslík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vyrobiť alebo zničiť

B: premeniť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: iba elektrická

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: elektrická, mechanická a vodná

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: elektráreň

C: slnko, voda, vietor,

D: človek a slnko


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: slnka

C: vzduchu

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a tuky

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú vývin a rast

C: sú zdrojom energie

D: podporujú priberanie na váhe


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: sú zdrojom energie

C: podporujú vývin a rast

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: získavame novú energiu

B: vytvárame zdravšie životné prostredie

C: vytvárame krajšie životné prostredie

D: spotrebujeme viac energie