Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: pribúda

B: sa nemení

C: sa mení

D: ubúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: vôňu

B: chuť

C: skupenstvo

D: farbu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: riedke, kvapalné, pevné

B: iba kvapalné

C: plynné a pevné

D: plynné, kvapalné, pevné

Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: vyparovanie

C: kolobeh

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: jazerách a riekach

B: riekach a potokoch

C: oceánoch a jazerách

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: oceánoch a riekach

C: moriach a oceánoch

D: riekach, potokoch a jazerách

Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: morská voda

B: podzemná voda

C: slaná voda

D: povrchová voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: jadro, plášť, pôda

C: jadro, plášť, kôra

D: kôra a plášť

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: zemina

B: pôda

C: hlina

D: plášť

Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: kamienky, vodu, íl, piesok

C: hlinu, vzduch, kamienky

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa strácajú

B: horniny stvrdnú

C: horniny zvetrávajú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: sopka

C: prameň

D: zemské jadro

Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: jazero

C: sopka

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: ozónová diera

C: vzduch

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: mezosféra

B: spodná vrstva atmosféry

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, dusík, iné plyny

D: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez chuti

C: bez farby, dusíka, vône

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: zmenou vlastností vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: zmenou počasia

Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: kyslík a vodná para

C: vodná para a oxid uhličitý

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: vzduchoprázdno

C: vzduch bez kyslíka

D: troposféra

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: benzín

B: dusík

C: kyslík

D: energiu

Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo premeniť

C: vytvoriť alebo odstrániť

D: vyrobiť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: iba svetelná a elektrická

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: človek a slnko

C: slnko, voda, vietor,

D: elektráreň

Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vzduchu

B: potravy

C: vody

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a vitamíny

B: cukry a tuky

C: bielkoviny a tuky

D: cukry a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: podporujú priberanie na váhe

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: podporujú vývin a rast

C: sú zdrojom energie

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: spotrebujeme viac energie

C: získavame novú energiu

D: vytvárame zdravšie životné prostredie