Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: obrazy, sochy

B: preparované zvieratá, fotografie zvierat

C: zbrane, pracovné nástroje

D: fotografie, obrazy

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný prameň

B: hmotný aj obrazový prameň

C: obrazový prameň

D: písomný prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet v súkromných zbierkach

B: predmet v archíve

C: premet uložený v sklade múzea

D: predmet vystavený v múzeu


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: hmotné pramene

C: obrazové aj hmotné pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: gréckeho

B: latinského

C: anglického

D: fínskeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: religiózne

B: regionálne, miestne

C: národné

D: národopisné


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v skrini

B: v koši

C: v múzeu

D: v archívoch

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: písomné pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: obrazové pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: expozícia

B: skanzen

C: archív

D: depozitár


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: školách

B: múzeách

C: divadlách

D: knižniciach

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: astrológovia

B: archeológovia

C: archivári

D: agronómovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 19.storočí

B: v 17.storočí

C: v 18.storočí

D: v 20.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: písomné

B: obrazové

C: hmotné

D: písomné aj hmotné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: iba tie zariadené nábytkom

B: nie, nie sú

C: iba zrúcaniny

D: áno, špeciálny druh

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto konzervuje pamiatky

B: vedúci reštaurácie

C: kto vypcháva zvieratá

D: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum skamenelín

B: múzeum o živote našich predkov

C: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

D: múzeum pod holým nebom

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: písomné pramene

C: obrazové a hmotné pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: explózie

C: expozície

D: explanáty


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: hieroglyfy

C: klinové

D: cyrilika