Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: zbrane, pracovné nástroje

B: obrazy, sochy

C: preparované zvieratá, fotografie zvierat

D: fotografie, obrazy

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: písomný prameň

B: hmotný prameň

C: hmotný aj obrazový prameň

D: obrazový prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet v archíve

B: predmet vystavený v múzeu

C: premet uložený v sklade múzea

D: predmet v súkromných zbierkach


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: písomné pramene

B: hmotné pramene

C: obrazové pramene

D: obrazové aj hmotné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: latinského

B: gréckeho

C: fínskeho

D: anglického

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: regionálne, miestne

B: religiózne

C: národopisné

D: národné


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v archívoch

B: v koši

C: v múzeu

D: v skrini

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: písomné pramene

C: hmotné pramene

D: písomné aj obrazové pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: depozitár

B: expozícia

C: skanzen

D: archív


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: školách

B: divadlách

C: knižniciach

D: múzeách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archeológovia

B: astrológovia

C: agronómovia

D: archivári

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 18.storočí

B: v 20.storočí

C: v 19.storočí

D: v 17.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: obrazové

B: písomné aj hmotné

C: písomné

D: hmotné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: nie, nie sú

B: iba tie zariadené nábytkom

C: áno, špeciálny druh

D: iba zrúcaniny

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok

B: kto vypcháva zvieratá

C: vedúci reštaurácie

D: kto konzervuje pamiatky


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum pod holým nebom

B: múzeum skamenelín

C: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

D: múzeum o živote našich predkov

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: písomné pramene

B: obrazové a hmotné pramene

C: hmotné pramene

D: obrazové pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: explózie

C: explanáty

D: expozície


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: cyrilika

C: klinové

D: hlaholika