Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: zbrane, pracovné nástroje

B: fotografie, obrazy

C: preparované zvieratá, fotografie zvierat

D: obrazy, sochy

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný aj obrazový prameň

B: obrazový prameň

C: písomný prameň

D: hmotný prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet v súkromných zbierkach

B: predmet v archíve

C: predmet vystavený v múzeu

D: premet uložený v sklade múzea


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: obrazové pramene

C: písomné pramene

D: obrazové aj hmotné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: anglického

B: latinského

C: gréckeho

D: fínskeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: národné

B: národopisné

C: regionálne, miestne

D: religiózne


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v koši

B: v múzeu

C: v skrini

D: v archívoch

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: písomné aj obrazové pramene

B: písomné pramene

C: hmotné pramene

D: obrazové pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: depozitár

B: archív

C: skanzen

D: expozícia


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: knižniciach

B: školách

C: divadlách

D: múzeách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archivári

B: astrológovia

C: agronómovia

D: archeológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 20.storočí

B: v 18.storočí

C: v 19.storočí

D: v 17.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: hmotné

B: písomné aj hmotné

C: obrazové

D: písomné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: iba zrúcaniny

B: nie, nie sú

C: áno, špeciálny druh

D: iba tie zariadené nábytkom

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: vedúci reštaurácie

B: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok

C: kto vypcháva zvieratá

D: kto konzervuje pamiatky


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

B: múzeum pod holým nebom

C: múzeum skamenelín

D: múzeum o živote našich predkov

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: písomné pramene

B: hmotné pramene

C: obrazové pramene

D: obrazové a hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: expozície

C: explózie

D: explanáty


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: cyrilika

C: klinové

D: hieroglyfy