Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: fotografie, obrazy

B: zbrane, pracovné nástroje

C: obrazy, sochy

D: preparované zvieratá, fotografie zvierat

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný aj obrazový prameň

B: obrazový prameň

C: hmotný prameň

D: písomný prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet v archíve

B: predmet vystavený v múzeu

C: predmet v súkromných zbierkach

D: premet uložený v sklade múzea


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: písomné pramene

C: obrazové pramene

D: obrazové aj hmotné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: fínskeho

B: anglického

C: latinského

D: gréckeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: národopisné

B: národné

C: religiózne

D: regionálne, miestne


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v koši

B: v archívoch

C: v múzeu

D: v skrini

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: hmotné pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: expozícia

B: archív

C: skanzen

D: depozitár


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: divadlách

B: knižniciach

C: múzeách

D: školách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archivári

B: agronómovia

C: archeológovia

D: astrológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 19.storočí

B: v 17.storočí

C: v 18.storočí

D: v 20.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: obrazové

B: hmotné

C: písomné

D: písomné aj hmotné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: nie, nie sú

B: iba tie zariadené nábytkom

C: iba zrúcaniny

D: áno, špeciálny druh

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto vypcháva zvieratá

B: kto konzervuje pamiatky

C: vedúci reštaurácie

D: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum pod holým nebom

B: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

C: múzeum o živote našich predkov

D: múzeum skamenelín

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: písomné pramene

B: obrazové a hmotné pramene

C: hmotné pramene

D: obrazové pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: explózie

C: expozície

D: explanáty


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: hieroglyfy

C: cyrilika

D: klinové