Úloha č. 1

V ktorej z možností sú iba pomnožné podstatné mená mužského rodu?

A
B
C
D

A: ústa, hrable, kúpele

B: Kraľovany, kachle, nohavice

C: kliešte, vidly, sane

D: dostihy, Topoľčany, okuliare

Úloha č. 2

Vyber vetu, v ktorej je všeobecné podst. meno žen. rodu v singulári, N, vzor dlaň:

A
B
C
D

A: V sobotu navštívime maminu neter v Nitre.

B: Pripravili sme reportáž o ceste do Francúzska.

C: Otcova predpoveď počasia sa dnes nevyplnila.

D: Tvoja obuv do hôr je nevhodná.

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú obe slovesá v nedokonavom vide:

A
B
C
D

A: dokázala, potešil

B: ujsť, chytal

C: plakal, strácať

D: tvrdil, pretlačil


Úloha č. 4

Ktoré z uvedených tvrdení je správne?

A
B
C
D

A: cudzie slová na –um sa skloňujú podľa vzorov mesto a srdce

B: podstatné meno hokejisti skloňujeme podľa vzoru hrdina

C: podstatné meno švagor skloňujeme podľa vzoru chlap

D: podstatné mená holub a sumec skloňujeme podľa vzorov dub

Úloha č. 5

V ktorej z možností je veta, v ktorej sú všetky slová plnovýznamové?

A
B
C
D

A: Podvečer nôtila smutnú pesničku.

B: Žiaci ráno prichádzajú do školy.

C: Asi sa v ňom ozvalo svedomie.

D: Kvapky dažďa padajú na hlávky kvetov.

Úloha č. 6

Označ vetu, v ktorej sa všetky prídavné mená neskloňujú podľa jedného vzoru:

A
B
C
D

A: Susedkino vykrikovanie zrazu umlčalo Evino rozprávanie.

B: Riaditeľ tejto strednej školy je najlepší zo všetkých.

C: Hracie automaty sú čoraz nebezpečnejšie.

D: Prísny otcov pohľad zmrazil naše odvážne reči.


Úloha č. 7

Slová skóre, alibi, madame, lady, kiwi sú všetky:

A
B
C
D

A: abstraktné

B: nesklonné

C: pomnožné

D: stredného rodu

Úloha č. 8

Označ variant, v ktorom sú všetky príd. mená vzťahové, vzor cudzí:

A
B
C
D

A: sobotňajšia prehra, lipový kvet, slepačí vývar

B: horúci vzduch, krajší dom, líščí chvost

C: nočný stolík, svieži vzduch, dramatický záver

D: baliaci papier, zajtrajšia písomka, padací most

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky zámená rovnakého druhu?

A
B
C
D

A: koľký, niektorý, svoj

B: všade, vždy, nik

C: tamten, čosi, toto

D: o nich, s tvojím, s tebou


Úloha č. 10

Podčiarknuté zámeno vo vete spĺňa nasledovné kategórie: .„Iba jedna slza jej vypadla z oka.“

A
B
C
D

A: osobné základné, žen.r., jed.č., D

B: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., D

C: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., A

D: osobné základné, žen.r., jed.č., A

Úloha č. 11

V ktorej z možností nie sú všetky číslovky jedného druhu?

A
B
C
D

A: pätoro, viacero, mnohokrát

B: päťnásobný, jeden raz, veľakrát

C: tretí, druhý, siedmy

D: storaký, dvojaký, mnohoraký

Úloha č. 12

Označ pravopisne správny tvar:

A
B
C
D

A: voz ťahaný dvomi koňmi

B: tri krát opakovaný jav

C: kniha so stodvadsaťjedna stranami

D: priatelia zo siedmych krajín


Úloha č. 13

Označ vetu s neplnovýznamovým slovesom:

A
B
C
D

A: V škole máme veľkú zbierku motýľov.

B: V Martine je Matica slovenská.

C: Pri včerajšom filme sme sa išli popučiť od smiechu.

D: Máme nové auto.

Úloha č. 14

V ktorej vete je sloveso v podmieňovacom spôsobe , min. čase, pluráli, 3. os.?

A
B
C
D

A: Boli by mu radi pomohli, keby chcel.

B: Prišli by dnes na koncert.

C: Pospevujúc si rezkú melódiu kráčali ulicou.

D: Boli by sme spokojní aj s daným stavom.

Úloha č. 15

Ktorý neohybný slovný druh chýba v uvedenej vete? Hej, vari si včera nezbadal na jeho tvári slabý úsmev?

A
B
C
D

A: predložka

B: príslovka

C: spojka

D: častica


Úloha č. 16

V ktorej vete sa nenachádza častica?

A
B
C
D

A: Žiaľ ma moril celé mesiace.

B: Dnes večer hádam pôjdeme do kina.

C: Večer, ten inšpiroval len zamilovaných.

D: Žiaľ, tento cieľ sa nám nepodarilo splniť.

Úloha č. 17

V ktorej z uvedených viet sa nachádza predložka?

A
B
C
D

A: Nepočúvaj ho, hovorí to len naoko.

B: Má vraj tridsať rokov.

C: Vybehol hore ako nič.

D: Okolo domu zasadil veľa nových stromov.

Úloha č. 18

Ktorý tvar prídavného mena v slovnom spojení je správny?

A
B
C
D

A: Jankine prianie

B: mačkino máďa

C: o sokoliom oku

D: otcove dieťa


Úloha č. 19

Ktorý neurčitý slovesný tvar nájdete vo vete: Pradúca mačka sa lenivo natiahla.

A
B
C
D

A: prechodník

B: trpné príčastie

C: činné príčastie prítomné

D: slovesné podstatné meno

Úloha č. 20

V ktorej vete je ukazovacie zámeno?

A
B
C
D

A: V ten istý večer videl aj jeho sestru.

B: Poslal tam svojho brata,

C: Niektorí sa nemôžu rozhodnúť.

D: Všade sa ozýval hlučný spev.