Úloha č. 1

V ktorej z možností sú iba pomnožné podstatné mená mužského rodu?

A
B
C
D

A: dostihy, Topoľčany, okuliare

B: kliešte, vidly, sane

C: ústa, hrable, kúpele

D: Kraľovany, kachle, nohavice

Úloha č. 2

Vyber vetu, v ktorej je všeobecné podst. meno žen. rodu v singulári, N, vzor dlaň:

A
B
C
D

A: V sobotu navštívime maminu neter v Nitre.

B: Otcova predpoveď počasia sa dnes nevyplnila.

C: Tvoja obuv do hôr je nevhodná.

D: Pripravili sme reportáž o ceste do Francúzska.

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú obe slovesá v nedokonavom vide:

A
B
C
D

A: plakal, strácať

B: tvrdil, pretlačil

C: ujsť, chytal

D: dokázala, potešil


Úloha č. 4

Ktoré z uvedených tvrdení je správne?

A
B
C
D

A: podstatné meno švagor skloňujeme podľa vzoru chlap

B: cudzie slová na –um sa skloňujú podľa vzorov mesto a srdce

C: podstatné mená holub a sumec skloňujeme podľa vzorov dub

D: podstatné meno hokejisti skloňujeme podľa vzoru hrdina

Úloha č. 5

V ktorej z možností je veta, v ktorej sú všetky slová plnovýznamové?

A
B
C
D

A: Kvapky dažďa padajú na hlávky kvetov.

B: Podvečer nôtila smutnú pesničku.

C: Žiaci ráno prichádzajú do školy.

D: Asi sa v ňom ozvalo svedomie.

Úloha č. 6

Označ vetu, v ktorej sa všetky prídavné mená neskloňujú podľa jedného vzoru:

A
B
C
D

A: Susedkino vykrikovanie zrazu umlčalo Evino rozprávanie.

B: Hracie automaty sú čoraz nebezpečnejšie.

C: Prísny otcov pohľad zmrazil naše odvážne reči.

D: Riaditeľ tejto strednej školy je najlepší zo všetkých.


Úloha č. 7

Slová skóre, alibi, madame, lady, kiwi sú všetky:

A
B
C
D

A: abstraktné

B: pomnožné

C: stredného rodu

D: nesklonné

Úloha č. 8

Označ variant, v ktorom sú všetky príd. mená vzťahové, vzor cudzí:

A
B
C
D

A: nočný stolík, svieži vzduch, dramatický záver

B: horúci vzduch, krajší dom, líščí chvost

C: baliaci papier, zajtrajšia písomka, padací most

D: sobotňajšia prehra, lipový kvet, slepačí vývar

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky zámená rovnakého druhu?

A
B
C
D

A: tamten, čosi, toto

B: o nich, s tvojím, s tebou

C: všade, vždy, nik

D: koľký, niektorý, svoj


Úloha č. 10

Podčiarknuté zámeno vo vete spĺňa nasledovné kategórie: .„Iba jedna slza jej vypadla z oka.“

A
B
C
D

A: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., D

B: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., A

C: osobné základné, žen.r., jed.č., D

D: osobné základné, žen.r., jed.č., A

Úloha č. 11

V ktorej z možností nie sú všetky číslovky jedného druhu?

A
B
C
D

A: päťnásobný, jeden raz, veľakrát

B: tretí, druhý, siedmy

C: pätoro, viacero, mnohokrát

D: storaký, dvojaký, mnohoraký

Úloha č. 12

Označ pravopisne správny tvar:

A
B
C
D

A: tri krát opakovaný jav

B: kniha so stodvadsaťjedna stranami

C: priatelia zo siedmych krajín

D: voz ťahaný dvomi koňmi


Úloha č. 13

Označ vetu s neplnovýznamovým slovesom:

A
B
C
D

A: V škole máme veľkú zbierku motýľov.

B: Pri včerajšom filme sme sa išli popučiť od smiechu.

C: Máme nové auto.

D: V Martine je Matica slovenská.

Úloha č. 14

V ktorej vete je sloveso v podmieňovacom spôsobe , min. čase, pluráli, 3. os.?

A
B
C
D

A: Boli by mu radi pomohli, keby chcel.

B: Prišli by dnes na koncert.

C: Pospevujúc si rezkú melódiu kráčali ulicou.

D: Boli by sme spokojní aj s daným stavom.

Úloha č. 15

Ktorý neohybný slovný druh chýba v uvedenej vete? Hej, vari si včera nezbadal na jeho tvári slabý úsmev?

A
B
C
D

A: príslovka

B: častica

C: predložka

D: spojka


Úloha č. 16

V ktorej vete sa nenachádza častica?

A
B
C
D

A: Večer, ten inšpiroval len zamilovaných.

B: Dnes večer hádam pôjdeme do kina.

C: Žiaľ ma moril celé mesiace.

D: Žiaľ, tento cieľ sa nám nepodarilo splniť.

Úloha č. 17

V ktorej z uvedených viet sa nachádza predložka?

A
B
C
D

A: Má vraj tridsať rokov.

B: Okolo domu zasadil veľa nových stromov.

C: Nepočúvaj ho, hovorí to len naoko.

D: Vybehol hore ako nič.

Úloha č. 18

Ktorý tvar prídavného mena v slovnom spojení je správny?

A
B
C
D

A: Jankine prianie

B: otcove dieťa

C: o sokoliom oku

D: mačkino máďa


Úloha č. 19

Ktorý neurčitý slovesný tvar nájdete vo vete: Pradúca mačka sa lenivo natiahla.

A
B
C
D

A: slovesné podstatné meno

B: činné príčastie prítomné

C: trpné príčastie

D: prechodník

Úloha č. 20

V ktorej vete je ukazovacie zámeno?

A
B
C
D

A: V ten istý večer videl aj jeho sestru.

B: Všade sa ozýval hlučný spev.

C: Niektorí sa nemôžu rozhodnúť.

D: Poslal tam svojho brata,