Úloha č. 1

V ktorej z možností sú iba pomnožné podstatné mená mužského rodu?

A
B
C
D

A: kliešte, vidly, sane

B: dostihy, Topoľčany, okuliare

C: ústa, hrable, kúpele

D: Kraľovany, kachle, nohavice

Úloha č. 2

Vyber vetu, v ktorej je všeobecné podst. meno žen. rodu v singulári, N, vzor dlaň:

A
B
C
D

A: Otcova predpoveď počasia sa dnes nevyplnila.

B: V sobotu navštívime maminu neter v Nitre.

C: Tvoja obuv do hôr je nevhodná.

D: Pripravili sme reportáž o ceste do Francúzska.

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú obe slovesá v nedokonavom vide:

A
B
C
D

A: ujsť, chytal

B: plakal, strácať

C: dokázala, potešil

D: tvrdil, pretlačil


Úloha č. 4

Ktoré z uvedených tvrdení je správne?

A
B
C
D

A: podstatné mená holub a sumec skloňujeme podľa vzorov dub

B: podstatné meno švagor skloňujeme podľa vzoru chlap

C: podstatné meno hokejisti skloňujeme podľa vzoru hrdina

D: cudzie slová na –um sa skloňujú podľa vzorov mesto a srdce

Úloha č. 5

V ktorej z možností je veta, v ktorej sú všetky slová plnovýznamové?

A
B
C
D

A: Asi sa v ňom ozvalo svedomie.

B: Podvečer nôtila smutnú pesničku.

C: Kvapky dažďa padajú na hlávky kvetov.

D: Žiaci ráno prichádzajú do školy.

Úloha č. 6

Označ vetu, v ktorej sa všetky prídavné mená neskloňujú podľa jedného vzoru:

A
B
C
D

A: Riaditeľ tejto strednej školy je najlepší zo všetkých.

B: Prísny otcov pohľad zmrazil naše odvážne reči.

C: Susedkino vykrikovanie zrazu umlčalo Evino rozprávanie.

D: Hracie automaty sú čoraz nebezpečnejšie.


Úloha č. 7

Slová skóre, alibi, madame, lady, kiwi sú všetky:

A
B
C
D

A: nesklonné

B: stredného rodu

C: abstraktné

D: pomnožné

Úloha č. 8

Označ variant, v ktorom sú všetky príd. mená vzťahové, vzor cudzí:

A
B
C
D

A: horúci vzduch, krajší dom, líščí chvost

B: nočný stolík, svieži vzduch, dramatický záver

C: baliaci papier, zajtrajšia písomka, padací most

D: sobotňajšia prehra, lipový kvet, slepačí vývar

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky zámená rovnakého druhu?

A
B
C
D

A: všade, vždy, nik

B: tamten, čosi, toto

C: koľký, niektorý, svoj

D: o nich, s tvojím, s tebou


Úloha č. 10

Podčiarknuté zámeno vo vete spĺňa nasledovné kategórie: .„Iba jedna slza jej vypadla z oka.“

A
B
C
D

A: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., A

B: osobné základné, žen.r., jed.č., D

C: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., D

D: osobné základné, žen.r., jed.č., A

Úloha č. 11

V ktorej z možností nie sú všetky číslovky jedného druhu?

A
B
C
D

A: päťnásobný, jeden raz, veľakrát

B: tretí, druhý, siedmy

C: storaký, dvojaký, mnohoraký

D: pätoro, viacero, mnohokrát

Úloha č. 12

Označ pravopisne správny tvar:

A
B
C
D

A: tri krát opakovaný jav

B: voz ťahaný dvomi koňmi

C: priatelia zo siedmych krajín

D: kniha so stodvadsaťjedna stranami


Úloha č. 13

Označ vetu s neplnovýznamovým slovesom:

A
B
C
D

A: V Martine je Matica slovenská.

B: Pri včerajšom filme sme sa išli popučiť od smiechu.

C: V škole máme veľkú zbierku motýľov.

D: Máme nové auto.

Úloha č. 14

V ktorej vete je sloveso v podmieňovacom spôsobe , min. čase, pluráli, 3. os.?

A
B
C
D

A: Boli by sme spokojní aj s daným stavom.

B: Pospevujúc si rezkú melódiu kráčali ulicou.

C: Boli by mu radi pomohli, keby chcel.

D: Prišli by dnes na koncert.

Úloha č. 15

Ktorý neohybný slovný druh chýba v uvedenej vete? Hej, vari si včera nezbadal na jeho tvári slabý úsmev?

A
B
C
D

A: spojka

B: príslovka

C: predložka

D: častica


Úloha č. 16

V ktorej vete sa nenachádza častica?

A
B
C
D

A: Žiaľ, tento cieľ sa nám nepodarilo splniť.

B: Večer, ten inšpiroval len zamilovaných.

C: Žiaľ ma moril celé mesiace.

D: Dnes večer hádam pôjdeme do kina.

Úloha č. 17

V ktorej z uvedených viet sa nachádza predložka?

A
B
C
D

A: Má vraj tridsať rokov.

B: Vybehol hore ako nič.

C: Nepočúvaj ho, hovorí to len naoko.

D: Okolo domu zasadil veľa nových stromov.

Úloha č. 18

Ktorý tvar prídavného mena v slovnom spojení je správny?

A
B
C
D

A: Jankine prianie

B: mačkino máďa

C: otcove dieťa

D: o sokoliom oku


Úloha č. 19

Ktorý neurčitý slovesný tvar nájdete vo vete: Pradúca mačka sa lenivo natiahla.

A
B
C
D

A: trpné príčastie

B: prechodník

C: slovesné podstatné meno

D: činné príčastie prítomné

Úloha č. 20

V ktorej vete je ukazovacie zámeno?

A
B
C
D

A: V ten istý večer videl aj jeho sestru.

B: Niektorí sa nemôžu rozhodnúť.

C: Poslal tam svojho brata,

D: Všade sa ozýval hlučný spev.