Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

B: pomáha nám orientovať sa v čase

C: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

D: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z poznania, ako sa modlili

B: z kníh, ktoré prečítali

C: z jazyka, ktorý používali

D: z predmetov, ktoré používali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archelógovia

B: archeogovia

C: archeológovia

D: archológovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

B: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

C: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

D: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: Slovenský kráľ

B: rozprávková postava

C: kráľ Veľkomoravskej ríše

D: panovník celej Európy

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 obrazy

B: 3 prúty

C: 3 zázraky

D: 3 synovia


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Ukrajiny

B: Uhorska

C: Česka

D: Poľska

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: slovanská panovníčka

B: slovenská panovníčka

C: veľkomoravská panovníčka

D: uhorská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

B: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

C: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

D: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: nárečie

B: nespisovný jazyk

C: spisovný jazyk

D: rómčina

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Janko Matúška

D: Anton Bernolák

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Anton Bernolák

D: Janko Matúšku


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: žiadne

B: západoslovenské nárečie

C: východoslovenské nárečie

D: stredoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: pilot, jazykovedec, astronóm

B: astronóm, politik, pilot

C: politik, astronóm, herec

D: generál armády, spisovateľ, archeológ

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Milan Rastislav Štefánik

B: Janko Matúška

C: Anton Bernolák

D: Mária Terézia


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Východnej únie

B: Veľkej únie

C: Európskej únie

D: Svetovej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

B: o vznik Československej republiky

C: o vznik Európskej únie

D: zrušenie školného pre chudobné deti

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: vlajka, znak, hymna, pečať

B: Bratislava, vlajka, hymna

C: vlajka, prezident, hymna

D: štátny znak, pečať, prezident


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: červená modrá biela

B: biela, modrá, červená

C: modrá biela, červená

D: biela, červená, modrá

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 kríže

B: 3 postavy

C: 3 hviezdy

D: 3 vrchy