Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: pomáha nám orientovať sa v čase

B: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

C: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

D: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z jazyka, ktorý používali

B: z predmetov, ktoré používali

C: z kníh, ktoré prečítali

D: z poznania, ako sa modlili

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeológovia

B: archelógovia

C: archeogovia

D: archológovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

B: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

C: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

D: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: rozprávková postava

B: Slovenský kráľ

C: kráľ Veľkomoravskej ríše

D: panovník celej Európy

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 prúty

B: 3 zázraky

C: 3 synovia

D: 3 obrazy


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Uhorska

B: Česka

C: Poľska

D: Ukrajiny

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: slovanská panovníčka

B: uhorská panovníčka

C: slovenská panovníčka

D: veľkomoravská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

B: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

C: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

D: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: spisovný jazyk

B: nespisovný jazyk

C: rómčina

D: nárečie

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Janko Matúška

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Anton Bernolák

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Janko Matúšku

B: Anton Bernolák

C: Ľudovít Štúr

D: Milan Rastislav Štefánik


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: východoslovenské nárečie

B: stredoslovenské nárečie

C: západoslovenské nárečie

D: žiadne

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: astronóm, politik, pilot

B: politik, astronóm, herec

C: pilot, jazykovedec, astronóm

D: generál armády, spisovateľ, archeológ

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Milan Rastislav Štefánik

B: Mária Terézia

C: Anton Bernolák

D: Janko Matúška


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Európskej únie

B: Východnej únie

C: Svetovej únie

D: Veľkej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Československej republiky

B: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

C: o vznik Európskej únie

D: zrušenie školného pre chudobné deti

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: vlajka, prezident, hymna

B: vlajka, znak, hymna, pečať

C: štátny znak, pečať, prezident

D: Bratislava, vlajka, hymna


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: modrá biela, červená

B: biela, modrá, červená

C: biela, červená, modrá

D: červená modrá biela

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 vrchy

B: 3 postavy

C: 3 kríže

D: 3 hviezdy