Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

B: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

C: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

D: pomáha nám orientovať sa v čase

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z kníh, ktoré prečítali

B: z jazyka, ktorý používali

C: z predmetov, ktoré používali

D: z poznania, ako sa modlili

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archelógovia

B: archeogovia

C: archeológovia

D: archológovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

B: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

C: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

D: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: panovník celej Európy

B: Slovenský kráľ

C: kráľ Veľkomoravskej ríše

D: rozprávková postava

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 zázraky

B: 3 prúty

C: 3 obrazy

D: 3 synovia


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Poľska

B: Česka

C: Uhorska

D: Ukrajiny

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: slovanská panovníčka

B: veľkomoravská panovníčka

C: slovenská panovníčka

D: uhorská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

B: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

C: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

D: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: spisovný jazyk

B: nárečie

C: rómčina

D: nespisovný jazyk

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Janko Matúška

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Ľudovít Štúr

D: Anton Bernolák

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Janko Matúšku

D: Anton Bernolák


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: žiadne

B: západoslovenské nárečie

C: stredoslovenské nárečie

D: východoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: pilot, jazykovedec, astronóm

B: astronóm, politik, pilot

C: generál armády, spisovateľ, archeológ

D: politik, astronóm, herec

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Janko Matúška

B: Anton Bernolák

C: Mária Terézia

D: Milan Rastislav Štefánik


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Veľkej únie

B: Východnej únie

C: Európskej únie

D: Svetovej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Československej republiky

B: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

C: o vznik Európskej únie

D: zrušenie školného pre chudobné deti

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: štátny znak, pečať, prezident

B: vlajka, znak, hymna, pečať

C: Bratislava, vlajka, hymna

D: vlajka, prezident, hymna


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: biela, červená, modrá

B: biela, modrá, červená

C: červená modrá biela

D: modrá biela, červená

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 kríže

B: 3 postavy

C: 3 hviezdy

D: 3 vrchy