Úloha č. 1

Ktorý zápis vyjadruje správnu IP adresu počítača?

A
B
C
D

A: 10.301.1.31

B: 192.154.1.21

C: 100:101:102:10

D: www.682.10

Úloha č. 2

LAN znamená

A
B
C
D

A: Native Area Net

B: Personal Area Network

C: Local Area Network

D: Local Antena Net

Úloha č. 3

Medzi služby Internetu nepatrí

A
B
C
D

A: Skype

B: ISP

C: www

D: e-mail