Úloha č. 1

Ktorý zápis vyjadruje správnu IP adresu počítača?

A
B
C
D

A: 100:101:102:10

B: 192.154.1.21

C: 10.301.1.31

D: www.682.10

Úloha č. 2

LAN znamená

A
B
C
D

A: Local Area Network

B: Personal Area Network

C: Native Area Net

D: Local Antena Net

Úloha č. 3

Medzi služby Internetu nepatrí

A
B
C
D

A: e-mail

B: Skype

C: www

D: ISP